"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-20

Umeå universitet blir nod i nätverk för IT och lärande

NYHET Under tre år ska åtta länder i Norden och Baltikum stärka kunskapsutbytet och samarbetet kring digitala lärresurser. I Sverige leds projektet av IML vid Umeå universitet.

Institutionen för interaktiva medier och lärande (IML) vid Umeå universitet blir en av noderna i ett nätverk bestående av åtta länder från Norden och Baltikum. Nätverket, Nordic Baltic Community for Open Education (NORDLET), är i första hand ett nätverk för att stärka kunskapsutbytet och samarbetet kring öppna digitala lärresurser i Norden och Baltikum.

Projektet har tilldelats ett anslag på 1,1 miljoner kronor från Nordiska ministerrådets Nordplusprogram. Två internationella konferenser, varav en i Umeå 2010, samt ett antal årliga nationella workshops kommer att anordnas inom ramen för projektet.

– Projektet är ytterligare en pusselbit i uppbyggnaden av IMLs forskningsområde för utbildningsinfrastruktur. Digitala lärresurser av alla de slag är en viktig komponent. NORDLET ligger dessutom rätt i tiden då det just nu sker stora satsningar på digitala lärresurser. Det finns dessutom en rad intressanta synergieffekter med flera av våra andra forskningsprojekt och att vi då får chansen att anordna en internationell konferens som är speciellt inriktad mot digitala lärresurser känns jättekul.

– Utvecklingen och användningen av digitala lärresurser är fortfarande bara i sin linda, men det finns redan mycket som vi kan samarbeta kring och lära av varandra. Att kunna återanvända lärresurser som andra har gjort är en viktig egenskap hos öppna lärresurser och därför är det viktigt att vi också samarbetar med andra, säger Fredrik Paulsson, universitetslektor vid IML.

Med digitala lärresurser menas alla typer av material i digital form som används för lärande. Det kan handla om små beståndsdelar som en bild, en podsändning, eller en ljudfil likaväl som hela paket, som exempelvis ett läromedel, där flera olika digitala media ingår och möjligheterna till interaktivitet utnyttjas.

Projektet koordineras av universitetet i Jyväskylä i Finland, som tillsammans med Sverige och Norge, är initiativtagare till projektet. Projektet startar i januari 2009 och kommer att pågå i tre år.

Kontaktperson och projektledare: Fredrik Paulsson, universitetslektor, interaktiva medier och lärande (IML) 090-786 69 63, 0703-167 618
fredrik.paulsson@educ.umu.se