"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-07-01

Umeå universitet debatterar humanistisk kompetens i Almedalen

NYHET Umeå universitet deltar i fackförbundet DIK:s debatt om humanistisk kompetens under Almedalsveckan. Karriärvägledaren Mats Reinhold, som leder det framgångsrika projektet Kompetensportföljen, är inbjuden som expert på området karriärvägledning.

– Vi kommer genom Kompetensportföljen åt en viktig del i problematiken kring svårigheten att ta sig ut på arbetsmarknaden som akademiker, oavsett om det gäller en humanistisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig inriktning. Just att förstå sin kompetens och vilka färdigheter man tar med sig från sin utbildning är jätteviktigt, poängterar Mats Reinhold, som arbetar vid Enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet.

Många humaniststudenter möts fortfarande av en negativ attityd och kommentarer som ”Tro inte att era studier ska leda till jobb". Med rapporten ”Vilsen vägledning?" vill DIK starta en diskussion och visa hur humanistisk kompetens är en nyckel för att skapa tillväxt i ett kunskapssamhälle.
– Informationen om hur vi arbetar med kompetensportföljen sprider sig och uppmärksammas på flera håll. DIK är intresserade hur vi arbetar och har bjudit in mig för att medverka i deras paneldebatt kring humanisternas kompetens, behovet av den på arbetsmarknaden och hur den kan synliggöras på ett bra sätt, säger Mats.

Mats Reinhold kommer att presentera projektet Kompetensportföljen och bemöta frågor som vilken roll karriärvägledning ska ha när det gäller att planera utbildningar, vad en karriärvägledare kan hjälpa till med samt vad humanistisk kompetens är.

Frågan om humanistisk kompetens har debatterats flitigt med anledning av en ny rapport från Svenskt näringsliv. I rapporten föreslås sänkt studiebidrag för utbildningar som inte leder till kvalificerade arbeten. Sämst jobbchanser har enligt rapporten högskoleutbildade som valt inriktningar inom humaniora och konst. Umeå universitets prorektor Kjell Jonsson kallar argumenten i Svenskt näringslivs rapport för oseriösa. – Det här är en oacceptabel diskriminering, säger han.
Läs mer

Mer information om projekt Kompetensportföljen:
http://www.ens.umu.se/nyheter/nyhetsvisning//forsta-kullen-med-unik-kompetensportfolj-examinerade.cid160888

http://www.ens.umu.se/nyheter/nyhetsvisning//umea-universitets-arbetslivsmetod-modell-for-chalmers.cid153126

För mer information, kontakta gärna:

Karriärvägledare Mats Reinhold Enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet Telefon: 070-173 18 15
E-post: mats.reinhold@adm.umu.se
Eller följ Mats på Twitter: matsreinhold

Redaktör: Karin Wikman