"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-28

Umeå universitet deltar i EU:s miljardsatsning på grafen

NYHET Umeå universitet medverkar i EU:s gigantiska forskningsinitiativ kring supermaterialet grafen. Finansieringen på upp till 9 miljarder svenska kronor motsvarar tio års arbete för tusen forskare.

Sex europeiska lag, med helt olika vetenskapliga visioner, har kämpat i över två år om denna ”historiens största utmärkelse för excellent forskning”, som EU-kommissionen beskriver det. Två vinnare offentliggörs idag.

Allra högst rankas det Chalmers-ledda Graphene Flagship, som redan från start omfattar 126 akademiska och industriella forskningsgrupper i 17 europeiska länder, och vars vetenskapliga råd rymmer fyra nobelpristagare. Från Sverige medverkar förutom Chalmers även Umeå universitet, Karolinska Institutet och Linköpings universitet.
– Det är förstås främst ett erkännande för de inblandade forskarna på Chalmers, men även en bekräftelse på att svensk forskning håller mycket hög internationell klass, säger utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund.

Befälhavare på flaggskeppet blir initiativtagaren Jari Kinaret, som är professor i fysik på Chalmers. Från Umeå universitet medverkar Alexandr Talyzin, docent vid institutionen för fysik, tillsammans med sitt forskarlag.
– Det är en stor ära för mig att få samarbeta med några av de bästa forskargrupperna inom grafenforskning i Europa och att få vara med och representera Sverige i detta unika EU-initiativ, berättar Alexandr Talyzin.

Uppdraget för Graphene Flagship är att förflytta supermaterialet grafen och liknande nanometertunna material från forskarlabben ut i var mans hand genom att – i samarbete med spetsföretag på området – revolutionera ett flertal industrier. Därigenom hoppas forskarna och EU kunna skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Europa.

Grafen – ett enda lager av kolatomer – kan vara den mest fantastiska och mångsidiga substans som mänskligheten har fått tillgång till. Starkare än det starkaste stål, men ändå lätt och flexibelt, kan grafen få elektroner att färdas tusen gånger snabbare än kisel. Grafen är samtidigt genomskinligt, och därmed en ledare som kan kombinera elektriska och optiska funktioner på ett exceptionellt sätt. Andre Geim och Konstantin Novoselov tilldelades 2010 års Nobelpris i fysik för sina banbrytande experiment på grafen, och båda är vetenskapliga rådgivare till, och forskare i, flaggskeppet.

Exempel på förväntade grafenbaserade produkter är ultrasnabb och formmässigt flexibel elektronik såsom elektroniskt papper och böjbara smarta telefoner, lättare och mer energieffektiva flygplan samt avancerade batterier. På längre sikt förväntas grafen ge upphov till nya typer av datorer och revolutionerande medicinska tillämpningar såsom konstgjorda näthinnor. Alexandr Talyzins forskargrupp är inriktad på att utveckla nya grafenmaterial som är optimerade för vätelagring, och på att studera materialens adsorptionsegenskaper. Grafen har en enorm potential som adsorbenter, att få gaser eller vätskor att fastna på dess yta, tack vare dess stora ytarea – ett gram grafenpulver har en ytarea som motsvarar en fotbollsplan. – Grafen kan också modifieras kemiskt på många olika sätt så i själva verket kommer vi inte bara att studera ett material utan en hel familj av material med en stor variation av egenskaper. Många av de nya materialen är lovande för att kunna användas till vätelagring, men också för att till exempel kunna rena vatten från föroreningar, säger Alexandr Talyzin.
Forskargruppens mångåriga erfarenhet och väl utrustade laboratorier gör dem väl lämpade att medverka i projektet.

Flaggskeppet kastar loss under 2013 med en totalbudget på 54 miljoner euro för de första 30 månaderna, medel ur EU:s sjunde ramprogram. Forskningsmässigt bidrar Sverige med grupper från Chalmers, Umeå universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet. Enligt planerna kommer de svenska grupperna tillsammans att få 2,4 miljoner euro från EU i denna uppstartsfas. Chalmers får dessutom 2,7 miljoner euro från EU för sin koordinerande roll.

För ytterligare information:

Ett komplett pressmaterial på engelska finns tillgängligt på www.graphene-flagship.eu.

Pressmeddelande från Chalmers

För ytterligare information om Umeå universitets medverkan, kontakta gärna:

Alexandr Talyzin, docent vid institutionen för fysik, Umeå universitet Telefon: 090-786 63 20
E-post: Alexandr.talyzin@physics.umu.se

Portrtättbild på Alexandr TalyzinMer information om Alexandr Talyzin

Livesänd presskonferens

Jari Kinaret, direktör för flaggskeppet Graphene, och rektor Karin Markides finns tillgängliga på en presskonferens i Bryssel idag måndag, med start kl 11.15. Presskonferensen livesänds via http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm Intervjuer via telefon kan ske tidigast kl 13, men journalister på plats prioriteras. Kontakta Christian Borg med önskemål, helst via sms.
Christian Borg, presschef, 0766-314235, christian.borg@chalmers.se

Docent Tomas Löfwander är assisterande direktör för flaggskeppet. Han finns på Chalmers i Göteborg och nås via 031-772 80 31 eller tomas.lofwander@chalmers.se.

Kort om den svenska grafenforskningen inom flaggskeppet

Chalmers – €1.274.988

Vid sidan av sin roll som direktör för flaggskeppet deltar Jari Kinaret (jari.kinaret@chalmers.se) även forskningmässigt med sin egen grupp vid institutionen för teknisk fysik. Området är modellering och optimering av grafenbaserade nanoelektromekaniska sensorer. Tre grupper leds av professorer vid institutionen MC2. Herbert Zirath (031-772 18 52, herbert.zirath@chalmers.se) och Jan Stake (031-772 18 36, jan.stake@chalmers.se) leder varsin grupp med fokus på design, modellering och demonstration av högfrekventa komponenter och kretsar inom flaggskeppets arbetsprogram i högfrekvenselektronik. Sergey Kubatkin (031-772 54 75, sergey.kubatkin@chalmers.se) deltar i grundläggande studier av grafen, inklusive så kallade kvant-Hall-effekter och grafenmönstring på nanonivå.

Umeå universitet – €495.992

Forskargruppen vid Umeå universitet leds av docent Alexandr Talyzin. Gruppens forskning är intriktad på att utveckla nya grafenmaterial som är optimerade för vätelagring, och för studier av materialens adsorptionsegenskaper.
Alexandr Talyzin, institutionen för fysik, 090-786 63 20, alexandr.talyzin@physics.umu.se

Karolinska institutet – €319.500

Forskargruppen vid Karolinska Institutet är ledande inom området nanotoxikologi och leds av professor Bengt Fadeel. Hans grupp kommer att studera hälsoeffekterna av det nya nanomaterialet grafen.
Bengt Fadeel, Institutet för miljömedicin, 08-524 877 37, bengt.fadeel@ki.se

Linköpings universitet – €277.500

En grupp under ledning av professor Rositsa Yakimova vid Linköpings universitet är ledande inom produktion av grafen från kiselkarbid och grundare till företaget Graphensic AB.
Rositsa Yakimova, institutionen för fysik, kemi och biologi, 013-282528, roy@ifm.liu.se

Redaktör: Karin Wikman