"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-28

Umeå universitet deltar i EU:s storsatsning på den mänskliga hjärnan

NYHET Umeå universitet medverkar i EU:s stora forskningsinitiativ om den mänskliga hjärnan. Det nya projektet ska ta itu med en av de största utmaningarna inom modern vetenskap: att förstå den mänskliga hjärnan.

Målet med projektet, som går under namnet “The Human Brain Project”, är att föra samman all existerande kunskap om den mänskliga hjärnan och rekonstruera en hjärna, del för del, i superdator-baserade modeller och simuleringar. Modellerna ska skapa möjligheter till ny förståelse av den mänskliga hjärnan och dess sjukdomar, men också nya dator- och robotiktekniker. Projektet utsågs idag av EU-kommissionen till en av två vinnare inom EU:s nya flaggskeppsprogram.

I projektet ingår mer än 80 europeiska och internationella forskningsinstitut. Kostnaden beräknas till 1,19 miljarder Euro för en tio årsperiod. Projektet leds av neuroforskaren Henry Markram, som är verksam vid Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Schweiz.

Från Umeå universitet medverkar Lars Nyberg, professor och föreståndare för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI).
– Det här visar att vi är med på kartan. Även om det alltid är roligt med forskningspengar värderar jag minst lika högt att ta del av projektets forskningsmiljö och dess internationella kontext. Det öppnar upp för nya samarbeten, inte minst för våra yngre medarbetare, säger Lars Nyberg.

Lars Nybergs forskargrupp kommer att fokusera på minnesfunktioner. De kommer att ha en särskild inriktning mot arbetsminnet, som är centralt till exempel när det handlar om språkinlärning, läsförmåga, problemlösning och matematiskt resonerande.
– Forskningen om människans hjärna är oerhört komplex och det känns bra att vi nu tar ett samlat grepp mot ett gemensamt mål, säger Lars Nyberg.

Förberedelserna för att få ”The Human Brain Project” att utses till flaggskeppsprogram har pågått i över tre år. En stor panel bestående av oberoende och framstående forskare har genomfört rigorösa utvärderingar av projektet innan det till slut valdes ut. Under de kommande månaderna ska parterna förhandla fram ett detaljerat avtal för den inledande uppstartsfasen som sträcker sig rån 2013 till mitten av 2016. Projektet startar under de sista månaderna av 2013.

Från Sverige medverkar förutom Umeå universitet även Karolinska Institutet, Uppsala universitet, KTH, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Skövde. Professor Sten Grillner vid Karolinska Institutet är koordinator för den svenska delen av studien.

Mer om "The Human Brain Project"

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Nyberg, professor och föreståndare för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning (UFBI)
E-post: lars.nyberg@diagrad.umu.se

Porträttbild av Lars Nyberg

Redaktör: Karin Wikman