"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-06

Umeå universitet deltar i studie av "Storforskning"

NYHET Etnologen Helena Pettersson, Umeå universitet, har tillsammans med kollegorna Olof Hallonsten, Kerstin Sandell och Sven Widmalm vid universiteten i Uppsala och Lund erhållit 4 980 000 från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet ”Storforskning i kunskapssamhället: Den heterogena processen att etablera ESS i Lund”.

Helena Pettersson

- Jag är utomordentligt glad över att VR finansierar vårt tvärvetenskapliga forskningsprojekt, säger Helena Pettersson.

Storforskning, på engelska ”Big Science”, var en viktig del i den vetenskapliga utvecklingen under efterkrigstiden, med sin tydliga koppling till kärnvapenhot och nationell prestige. Sedan Kalla Krigets slut har samhällets stora utmaningar skiftat mot hållbar utveckling, hälsa och innovationsbaserad tillväxt. I Lund planeras nu en sådan anläggning, European Spallation Source (ESS).

- Tillblivelsen av ESS är en heterogen process med flera aktörer, intressen och möjligheter: vetenskapliga, tekniska, politiska, ekonomiska och institutionella. Studiens utgångspunkt är ett processperspektiv, säger Pettersson. Genom att undersöka en forskningsanläggning på väg att förverkligas ger projektet ett starkt bidrag till internationella (och svenska) studier av forskningspolitik, forskningspraktik, forskningsorganisation, och mötena däremellan.

Projektets utgångspunkt är att storforskningsanläggningar som ESS måste vara starkt förankrade i etablerade sociala och kulturella vetenskapliga praktiker, befintlig forskningstradition, politiskt ramverk och tekniska förutsättningar. Samtidigt spränger ESS dessa gränser för att kunna erbjuda forskningen och samhället visioner som kan motivera de höga kostnaderna.

Att analysera balansen mellan det etablerade och det nydanande återfinns i den föreslagna studiens olika delar, som representeras av fyra delprojekt med klara inbördes kopplingar. Helena Pettersson kommer i sitt delprojekt att vetenskaplig rekrytering och bildandet av ett vetenskapssamhälle i och kring ESS:

- I mitt delprojekt förenas frågor som rör ämnesmässiga identiteter, forskares mobilitet och karriärvägar, och utmaningarna i att konstruera och driva en världsledande forskningsanläggning.

Sverige har begränsad erfarenhet av storforskning på denna nivå. Projektet kommer att ge viktiga insikter om svensk forskning och forskningspolitik, och dess möjligheter och begränsningar. Storforskningen har traditionellt sammankopplats med atomfysikens vetenskapliga, civila och militära tillämpningar, och detta har studerats grundligt inom vetenskapshistoria och vetenskapssociologi.

Den nya formen av flervetenskaplig storforskning som söker bryta gränser mellan grundforskning och innovation, lanseras ofta som en nyckelingrediens när det gäller att möta samhällets aktuella och framtida utmaningar inom klimat, medicin, informationsöverföring och hållbar utveckling.

För mer information kontakta Helena Pettersson, helena.pettersson@kultmed.umu.se, tel. +46 90 786 70 55

Redaktör: Per Melander