"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-01

Umeå universitet en del av samiska veckan 5–13 mars

NYHET Samiska veckan är ett årligt återkommande evenemang i Umeå.Patrik Lantto, professor och föreståndare, Centrum för samisk forskning, Cesam/ Vaartoe, Umeå universitet, berättar om universitetets samarbeten och delaktighet under en vecka full av musik och möten, konst och kultur, diskussion och debatt.

Patrik Lantto

Vilken betydelse har samiska veckan?

– Samiska veckan har en stor betydelse för att synliggöra det samiska i Umeå, jag tvivlar till exempel på att Umeå hade blivit kulturhuvudstad 2014 utan den samiska veckan och det arbete som Såhkie, Umeå sameförening, bedriver. Samiska frågor finns och syns på ett helt annat sätt idag i Umeå och där är samiska veckan central.

På vilket sätt är Umeå universitet och Cesam/Vaartoe delaktiga i samiska veckan?

– Vi deltar som vanligt i olika arrangemang under samiska veckan, både där vi själva är aktiva och framför allt där inbjudna gäster är talare.– Det stora fokuset på samiska frågor och samisk kultur, och de många besökarna, gör samiska veckan till ett väldigt bra tillfälle för den här typen av offentliga arrangemang.
– Lars Thomasson-symposiet har ju till exempel under flera år filmats, vilket gör att dessa arrangemang är tillgängliga även för de som inte kan vara här, vilket är positivt.

Varför är det viktigt att Cesam/Vaartoe finns och bedriver forskning?

– Vår verksamhet är av stor betydelse för att hålla fokus på frågor rörande samer och rörande urfolk generellt. I den satsning på det arktiska som Umeå universitet nu gör sedan några år tillbaka, är urfolksfrågor en mycket viktig komponent.
– Umeå universitet är ett universitet i Sápmi, det samiska området, och frågor rörande samer och urfolk är och måste vara en bärande pelare i universitetets arktiska fokus, och här har Cesam/Vaartoe en viktig roll.

Läs mer om Umeå universitets engagemang under samiska veckan 2016

Redaktör: Per Melander