"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-11

Umeå universitet ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet

NYHET Idrottshögskolan vid Umeå universitet kommer från och med 11 maj vara ett av de tre första lärosäten i landet som har statusen Riksidrottsuniversitet.

Foto: Per Melander, UmU

Avtalet undertecknades torsdagen 7 maj av rektor Lena Gustafsson under överinseende av Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare vid Idrottshögskolan i Umeå. 

Arbetet med att bli ett riksidrottsuniversitet har pågått sedan 2011 och handlar om att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier.

Förutom Umeå universitet får även Gymnastik och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan och Göteborgs universitet/Chalmers, möjlighet att leda denna utveckling med start 2015.

– Något som under åren har känts otroligt bra är det gensvar vi fått från elitidrottare, som studerat samtidigt med sin idrottsutövning och som vittnat om vad de individuella förutsättningar vi erbjuder har betytt. Men det är samtidigt en bred arsenal av komponenter som tillsammans nu lett oss till att bli Riksidrottsuniversitet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

På riksidrottsuniversiteten ska akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära forskning bidra till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och förhoppningsvis fler medaljer i internationella mästerskap.

Riksidrottsförbundet har samverkat med specialidrottsförbund, universitet och högskolor, Sveriges Olympiska Kommitté och distriktsidrottsförbund för att skapa en modell där utbildning och elitsatsning kan kombineras för både tränare och aktiva. 

Läs pressmeddelande från Riksidrottsförbundet

Kontakt:

Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare vid Riksidrottsuniversitet i Umeå pernilla.eriksson@umu.se, tel. 070-527 15 26

Redaktör: Per Melander