"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-04

Umeå universitet får dela på 200 miljoner kronor för samverkan med näringslivet

NYHET Vinnova finansierar fem satsningar på samverkan med näringslivet vid Luleå tekniska universitet i samverkan med Umeå universitet, Chalmers i samverkan med Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, samt Uppsala universitet med sammanlagt 200 miljoner kronor under åren 2007–2014.

Syftet med satsningen är att förbättra svenska universitets möjligheter att bli bättre tillväxtmotorer.

– Det är ett fantastiskt erkännande att vårt innovationssystem står sig i konkurrensen, det förstärks dessutom genom att urvalet föregåtts av en internationell utvärdering, säger Ulf Edlund prorektor för samverkansuppgiften vid Umeå universitet.

Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kommer att använda resurserna för att förstärka den entreprenöriella kulturen vid lärosätena. Universiteten kommer till exempel att samverka för att utveckla en gemensam infrastruktur för kommersialisering och kunskapsöverföring inom ett par testarenor, tillämpad IT och hållbar utveckling.

När forskning vid svenska högskolor kommersialiseras läggs tonvikten oftast på start av nya företag. Det handlar mer sällan om att utveckla det befintliga näringslivet och offentlig verksamhet. Svenska högskolor har också ofta specialkompetens inom specifika områden, till exempel kommersialisering och immaterialrätt, och skulle ha stort utbyte av samarbete mellan olika högskolor. Detta visades bland annat i en rapport från Högskoleverket från 2004.

Satsningen "Högskolans infrastruktur för samverkan för tillväxt" inom Vinnova:s Nyckelaktörsprogram riktar sig till universitet och högskolor med teknisk, naturvetenskaplig eller medicinsk inriktning. Satsningen fokuseras på universitetens förmåga att skapa tillväxt genom att samverka och nyttiggöra sin forskning, till exempel genom kommersialisering av forskningsresultat. Gemensamt för satsningarna är att samverkan och nyttiggörande av forskning ses som en integrerad del av respektive universitets verksamhet – inte som "en tredje uppgift". Dessutom handlar det om nya innovativa sätt att stärka infrastrukturen vid respektive universitetet.

Kontaktperson: Ulf Edlund, prorektor för samverkansuppgiften Umeå universitet Mobil: 0703-20 46 46
E-post: ulf.edlund@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg