"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-13

Umeå universitet får drygt 1,4 miljoner kronor från Centrum för idrottsforskning

NYHET Statliga Centrum för idrottsforskning, CIF, delar totalt ut stöd för sammanlagt 17 miljoner kronor till svensk idrottsforskning varav drygt 1,4 miljoner går till Umeå universitet.

Totalt hade inkommit 231 ansökningar till ett belopp av 83 mkr. Av dessa gällde 175 projekt, 27 studiestöd till forskarstuderanden, 21 forskarassistenttjänster och 8 stöd till ideella föreningar. Dessutom gavs stöd till 6 ideella föreningar med 260 000 kr, vilka bedriver verksamhet inom idrottsforskning. CIFs vetenskapliga råd som består av tolv ledamöter har granskat och prioriterat ansökningarna. Besluten fatts av CIF styrelse.

Följande forskare vid Umeå universitet har fått stöd

Forskarassistent på halvtid:

Christer Malm, Integrativ medicinsk biologi, anatomi 350 000 kr 

Projekt inom humaniora och samhällsvetenskap:

Håkan Appelblad, kulturgeografi
Vindelälvsloppets uppgång och fall. Lagledarnas attityder 75 000 kr

Josef Fahlén, pedagogik
Den ideala föreningen. Kollektiva föreställningar 75 000 kr 

Staffan Karp, pedagogik
Från barnidrott till vuxenliv. Vilka är vinnare i idrottens 75 000 kr 

Bo Molander, psykologi
Naturlig skalning i idrott: bedömning av golfputtstyrka 125 000 kr 

Eva Olofsson, pedagogik
Att utmana dominerande föreställningar om idrott och 125 000 kr 

Louise Rönnqvist, psykologi
The impact of synchronized metronome training program 50 000 kr 

Studiestöd:

Marius Sommer, psykologi, beviljas studiestöd omfattande 245 000 kr. Handledare: Louise Rönnqvist

Projekt inom fysiologi, medicin och biomekanik:

Lars-Eric Thornell, Integrativ medicinsk biologi, anatomi Cellulära mekanismer till nybildning av sarkomer … 50 000 kr
Fortsatta studier av stam/satellitceller i human muskulatur 115 000 kr

Jiguo Yu, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicin
Effects of eccentric training on lower muscle strength... 50 000 kr

Projekt inom ortopedi, traumatologi och rehabilitering

Håkan Alfredson, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicin
Forskning kring kroniska smärttillstånd i senor 200 000 kr 

Sture Forsgren, Integrativ medicinsk biologi, anatomi
Studier av nervsubstanser, deras receptorer, kväveoxid... 125 000 kr

Ulrika Pettersson, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicin
Fysisk aktivitet hos äldre – minskar detta risken för fall... 40 000 kr 

Per Stål, Integrativ medicinsk biologi, anatomi
Neuromuskulära förändringar i underbensmuskulatur hos... 60 000 kr

Läs mer om CIF – numera Umeå centrum för idrotssvetenskap (UCIV) – på: www.uciv.umu.se

Redaktör: Bertil Born