"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-14

Umeå universitet får flera planeringsbidrag inom utbildningsområdet

NYHET Vetenskapsrådet har delat ut fem planeringsbidrag till Umeå universitet i syfte att stimulera forskning om skola och utbildning. Tre av projekten handlar om svenska elevers sviktande kunskaper i matematik och naturvetenskap.

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) har i dagarna delat ut planeringsbidrag för att stimulera forskning på eftersatta eller av andra skäl aktualiserade forskningsområden. Satsningarna förväntas leda till fullständiga ansökningar, och vid Umeå universitet har fem planeringsbidrag beviljats.

Två av projekten är ett samarbete mellan institutionen för matematik och matematisk statistik och institutionen för beteendevetenskapliga mätningar. I ett av dessa kommer bland annat Johan Lithner och Peter Nyström att studera hur de nationella proven i matematik kan påverka olika utbildningsformer. I det andra ska samma forskargrupp försöka få en fördjupad förståelse för sambanden mellan svenska elevers kunskaper i matematik och olika faktorer i skolan och klassrummet. Studien kommer att baseras på TIMSS – en internationell studie där åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap mäts.

Även det tredje planeringsbidraget gäller en studie av TIMSS och går till Peter Nyström, institutionen för beteendevetenskapliga mätningar. Den handlar om trender i svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap, och ifall förändringar över tid kan förstås utifrån de data som samlats in i TIMSS.

Ewa Andersson, också vid institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, får universitetets fjärde planeringsbidrag. Hennes forskningsprojekt går ut på att närmare undersöka hur validering av reell kompetens genomförs i samband med antagning till högre utbildning. Det femte beviljade planeringsbidraget kallas ”World Wide Sloyd – ett initiativ till forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte”, och drivs av universitetslektor Kajsa Borg, estetiska institutionen vid lärarutbildningen.

För mer information, se Vetenskapsrådets hemsida: www.vr.se eller kontakta: Peter Nyström, institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, tel: 090-786 99 49, e-post: peter.nystrom@edmeas.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson