"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-26

Umeå universitet får ge lärarutbildning i samiska

NYHET Universitetskanslersämbetet har beslutat att Umeå universitet – som enda lärosäte i Sverige – ska få utfärda ämneslärarexamen i samiska. Utbildningen planeras starta hösten 2015.

– Det är mycket positivt att vi nu får denna möjlighet eftersom det finns ett stort behov i Norden av lärare inom de samiska språken, säger Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Ämneslärarutbildning i samiska har tidigare inte funnits i Sverige. Fram till 2011 var det ändå möjligt att skaffa sig behörighet att undervisa i ämnet. Men denna möjlighet försvann i och med den senaste lärarutbildningsreformen.

Förra året fick Umeå universitet ett nationellt ansvar för ämneslärarexamina i samiska av regeringen. I samband med detta ansökte universitetet om examensrätt och nu har alltså beslutet tagits.

Utbildningen, som är tänkt att starta hösten 2015, är i första hand planerad för nordsamiska för att sedan byggas ut till sydsamiska och lulesamiska. Universitetskanslersämbetets beslut ger Umeå universitet examensrätt för ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9, vilket också ger behörighet att undervisa i årskurs 4-6.

Samiskan har officiellt status som nationellt minoritetsspråk i Sverige och samer erkänns både som nationell minoritet och som urfolk. Tillhörigheten till en nationell minoritet ger samer bosatta i Sverige rätt att lära sig, utveckla och använda sitt språk.

– Samtidigt är de samiska språkens ställning i såväl samhälle som skola svag. Få elever har möjlighet till en skolgång där samiskan får tillräckligt med utrymme. Ett av problemen är bristen på utbildade lärare. Att vi nu får examensrätt är därför ett viktigt steg i rätt riktning, säger Maria Löfgren.

Läs mer om Universitetskanslersämbetets beslut

För ytterligare information, kontakta gärna:

Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan, Umeå universitetTelefon: 070-333 65 89
E-post: maria.lofgren@umu.se 

Redaktör: Karin Wikman