"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-20

Umeå universitet får medel till 605 utbildningsplatser

NYHET – Vi är nöjda med tillökningen av studieplatser, men mindre nöjda med att vi inte får en ökning av forskningsanslagen, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg i en kommentar till budgetpropositionen.

I budgetpropositionen föreslår regeringen en utökning med cirka 17 000 utbildningsplatser vid landets lärosäten under en tvåårsperiod. Av dessa ska 15 820 fördelas under 2006 och 1 522 under 2007.

Umeå universitet får 550 platser för 2006 och medel för 55 platser avsedda för läkarutbildning 2007. Ökningen i budgeten ger universitetet möjlighet att bibehålla dagens utbildningsnivå, eftersom vi i år utbildar fler studenter än universitet fått i uppdrag. En utökning av universitetets utbildningsplatser förutsätter att det kommer ytterligare resurstillskott.

Regeringen föreslår också en kvalitetsförstärkning för 2006 och 2007. Den gäller inte alla utbildningsområden. För Umeå universitetets del gäller det humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Ökningen som läggs på prislapparna uppgår till 2,18 procent, ungefär lika fördelat mellan de två åren.

Anslagen till forskning och forskarutbildning ökar år 2006 med 65 miljoner kronor för hela landet enligt vad som framgick av propositionen Forskning för ett bättre liv. För Umeås del innebär det att forskningsanslagen räknas upp med knappt 3,7 miljoner kronor år 2006. Samtidigt har regeringen innevarande år hållit inne 4,1 miljoner kronor av forskningsanslaget. Denna besparing permanentas nu.

Resultatet blir att Umeå universitet får en minskning av anslaget till forskning och forskarutbildning med nästan 430 000 kronor jämfört med det anslag som angavs i budgetpropositionen för 2005.
– Det är naturligtvis en mycket olycklig utveckling i ett läge när forskningsanslagen skulle behöva höjas kraftigt, säger Sandberg.

De statliga forskningsfinansiärerna får en utökning av anslagen riktat mot områdena medicinsk forskning, 400 miljoner kronor, teknisk forskning, 350 miljoner kronor samt stöd till forskning för hållbar utveckling med 210 miljoner enligt vad som framgick av den forskningspolitiska propositionen.
– Den allmänna satsningen på forskningen är bra. Vi välkomnar satsningen på de statliga forskningsfinansiärerna som uppgår till 910 miljoner kronor. Jag tror att Umeå universitets ansökningar kommer att stå sig mycket bra i konkurrensen, säger Göran Sandberg.

Övriga områden i budgeten som berör Umeå universitet:

  • Rekrytering av akademiker till lärarutbildning Regeringen vill, för att möta bristen på lärare med inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik, göra en särskild satsning. Den består av en kompletterande lärarutbildning på 60 poäng för den som har tillräcklig högskoleutbildning i ämnena. Umeå universitet kommer att få ett uppdrag att ge en sådan utbildning. 
  • Utbildning av yrkeslärare Regeringen fortsätter satsningen på att utbilda fler yrkeslärare. Ansvaret för denna utbildning vilar bland annat på Umeå universitet. Särskilda medel anslås fram t.o.m. 2008.

Kontaktpersoner:

Göran Sandberg, rektor Umeå universitetTel: 090-786 53 50Mobil: 070-318 12 75
rektor@adm.umu.se

Jan-Erik Ögren, universitetsdirektör Umeå universitetTel: 090-786 62 00Mobil: 070-638 25 12
Jan-erik.ogren@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg