"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-18

Umeå universitet får nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi

NYHET Rådet för infrastruktur (RFI) vid Vetenskapsrådet har beviljat ett mångmiljonanslag för en nationell resurs vid Umeå universitet med elektronmikroskopi för forskning inom infektionsbiologi, andra livsvetenskaper och materialforskning.

Forskarna i Umeå har tagit initiativ till en nationell infrastruktur för visualisering med hjälp av högupplösande svepelektronmikroskopi för att stärka den internationella konkurrenskraften på flera forskningsfält. Med stödet från Vetenskapsrådets satsning kommer Umeå universitet att skaffa ett högpresterande fältemissions-svepelektronmikroskop (SEM) som ska placeras vid EM-plattformen vid Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC).

Det avancerade svepelektronmikroskopet ska utrustas med ett kryo-system, som möjliggör undersökningar av chockfrysta prover i ett naturnära tillstånd.

- Tillgången till ett nytt ”state-of-the-art”-svepelektronmikroskop innebär att vi med hög upplösning kan studera exempelvis bakterieceller som behållits i sitt ”nativa” tillstånd på ett sätt som inte tidigare varit möjligt, säger docent Roland Rosqvist som är föreståndare för EM-plattformen vid KBC.

EM-plattformen är en så kallad ”core facility” för forskning och utbildning med elektronmikroskopi som startades med externt stöd från bl.a. Kempestiftelserna.

- Förutom kryo-systemet blir det nya svepelektronmikroskopet utrustat med en fältemissions-elektronkanon vilket innebär att det skapas mycket fler elektroner än i andra elektronmikroskop. På det sättet kan man använda en smalare och mer fokuserad elektronstråle för analys av proverna. Det ger en mycket högre upplösning som kan avbilda detaljer ner till under 1 miljondels milimeter. Det är minst 30 gånger högre upplösning än konventionell teknik, förklarar Roland Rosqvist.

Bakom den nya satsningen på fältemissions-SEM står forskargrupper i det nationella nätverket för infektionsbiologisk forskning tillsammans med forskare inom flera vetenskapliga discipliner vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Tillsammans ansökte de framgångsrikt om Vetenskapsrådets infrastruktursatsning. Forskargrupper vid Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet kommer nu att samverka med målsättning att man vid EM-plattformen ska ge experimentell expertservice för forskning, samt utbildning och utveckling inom transmissions- and svepelektron-mikroskopi.

Infektionsbiologisk forskning i Umeå är en av universitetets starka forskningsmiljöer och representeras av Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) och Laboratoriet för Molekylär Infektionsmedicin Sverige (MIMS). Forskningen är bl.a. inriktad på att förstå och motverka molekylära mekanismer som ligger bakom mikrobiella infektioner för att finna nya vägar för att förhindra eller lindra infektionssjukdomar. I dessa studier är visualisering i mikroskop med olika upplösningar – ljus-, fluorescens- och elektronmikroskop – ett viktigt inslag.

- Vi är mycket glada över förtroendet att etablera denna nationella resurs här i Umeå, säger professor Bernt Eric Uhlin som är koordinator vid UCMR och föreståndare för MIMS.

Det nya elektronmikroskopet öppnar också helt nya möjligheter för Umeås växt- och skogsforskning samt olika former av materialforskning. Exempel på användningsområden för denna typ av svepelektronmikroskop är karakterisering och analys av mikroorganismer och värdceller, visualisering av vedstrukturer, ytorna på organiskt ledande material för att till exempel få fram ljusemitterande elektrokemiska celler (LEC) som inte innehåller metall samt optimering av porösa bärarmaterial för olika applikationer i den kemiska industrin.

För mer information kontakta gärna:

Om elektronmikroskopiplattformen vid KBC

docent Roland Rosqvist, föreståndare Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet tel. 090-785 25 29
e-post roland.rosqvist@molbiol.umu.se
www.kbc.umu.se/platforms/electron-microscopy.html

Om forskningsnätverket

professor Bernt Eric Uhlin, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) tel. 090-785 6731
bernt.eric.uhlin@molbiol.umu.se
www.ucmr.umu.se www.mims.umu.se