"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-29

Umeå universitet får speciallärarutbildning

NYHET Regeringen har fattat beslut om vilka nio högskolor som ska bedriva den nya speciallärarutbildningen. Umeå universitet är av dessa lärosäten.

– Det känns mycket bra. Det är också ett erkännande för att vår utbildning och forskning håller god kvalitet. Speciallärarutbildningen kommer att komplettera vårt utbud på ett mycket bra sätt. Vi har sedan tidigare en specialpedagogutbildning. Matematiklärande, som är ett av universitetets starka forskningsområden, kommer att bli ett viktigt inslag i utbildningen och vi har förstärkt med en professur inom området läs- och skrivinlärning vilket ytterligare kommer att bidra till en högklassig utbildning, säger Björn Åstrand, dekanus för fakulteten för lärarutbildning.

De övriga lärosätena som får bedriva utbildningen är: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Växjö universitet, Örebro universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Lärarhögskolan i Stockholm (som från årsskiftet blir en del av Stockholms universitet). Dessa nio högskolor får inledningsvis en miljon kronor var för att börja utveckla utbildningen. De första studenterna ska kunna antas till 2008.

Regeringen har tidigare beslutat om en speciallärarutbildning som ska ge fördjupade kunskaper om språkutveckling och om effektiva metoder för att tidigt stimulera elevers förmåga att läsa, skriva och räkna. Omfattningen på utbildningen är tre terminer och förkunskapskrav är lärarexamen. Specialpedagogutbildningen kommer att vara kvar vid sidan av utbildningen till speciallärare. Specialpedagogerna utgör ett bra stöd till skolledningen och övriga lärare. Speciallärarutbildningen ska rikta in sig på det direkta arbetet med eleverna.

Kontaktperson:
Torwald Wictorsson 090-786 5602 Torvald.Wictorsson@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg