Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-13

Umeå universitet får starta övningsskolor

NYHET Umeå universitet är ett av 15 lärosäten som får delta i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor i lärarutbildningen. Syftet är att höja kvaliteten i lärarstudenternas praktik – den verksamhetsförlagda utbildningen.

– Det är när studenterna får möta elever som de formas som lärare. Med hjälp av övningsskolor som tar emot ett större antal lärarstudenter kan vi säkerställa kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen och knyta ett närmare samarbete med skolor. Vi kan bland annat bygga upp en organisation med fler kvalificerade handledare och följa upp praktikperioderna på ett bättre sätt, säger Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan.

Universitets- och högskolerådet har beslutat att 15 lärosäten ska få delta i försöksverksamheten. 21 lärosäten ansökte om att få medverka. Enligt beslutet får Umeå universitet delta i försöksverksamheten med 960 studenter. Totalt för hela landet ingår 11 178 studenter.

– I Norge finns redan övningsskolor. Vi har under flera år fört diskussioner om detta med vårt alliansuniversitet – Universitetet i Tromsö – och sett klara fördelar. Det är väldigt glädjande att vi i höst äntligen får chansen att starta övningsskolor vid Umeå universitet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Regeringen har avsatt 40 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2014 och det planeras för samma belopp varje år fram till 2019. Försöksverksamheten startar hösten 2014.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitetTelefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@adm.umu.se

Maria LöfgrenRektor, Lärarhögskolan vid Umeå universitetTelefon: 070-333 65 89
E-post: maria.lofgren@umu.se 

Redaktör: Karin Wikman