"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-10

Umeå universitet får toppbetyg i forsknings- och presskommunikation

NYHET Två aktuella undersökningar korar Umeå universitet till dels bästa lärosätet på att sprida forskningsnyheter på webben, dels till det lärosäte i Sverige som har den bästa presskommunikationen.

– Det känns fantastiskt roligt, även om sådana här undersökningar inte är heltäckande så visar det att vi har forskare och medarbetare som är duktiga inom det här området. Vi på Umeå universitet tycker att forskningsinformation till allmänheten är viktig. Eftersom forskningen till största del är skattefinansierad så bör de som betalar också få ta del av resultaten, menar Åsa Rudehäll, biträdande informationschef.

Tidningen IVA-aktuellt har gått igenom forskningsrön på 30 universitets och högskolors webbplatser och betygsatt hemsidorna efter olika parametrar. Maxpoängen var 100 ett resultat som Umeå universitet nästan nådde. Med 97 poäng placerade sig Umeå universitet främst, före Uppsala universitet, 86 poäng, och Handelshögskolan i Stockholm, 81 poäng.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens tidning konstaterar att ambitionen att sprida information om nya forskningsrön, via den egna webbplatsen, varierar ”högst väsentligt”. Totalt fann IVA-aktuellt 470 bearbetade artiklar om forskningsresultat. Universiteten i Umeå, Uppsala och Göteborg svarade för inemot hälften varav Umeå universitet hade flest, drygt 80 artiklar.

För att få en annan vinkel på studien undersöktes också relationen mellan antalet publicerade forskningsnyheter och hur stora forskningsmedel lärosätena har. Då kom Handelshögskolan i Stockholm etta, före Umeå universitet.

I en sammanvägd bedömning samt faktorer som kontaktbarhet via webben, e-prenumerationsmöjlighet på forskningsnyheter och så kallade RSS-funktioner, blev Umeå universitetet sammanlagd vinnare.

Hela studien finns på: http://www.iva.se/Global/upload/IVA-aktuellt/uniwebbar.pdf

I undersökningen PR-barometern samhälle har 22 journalister lämnat sina synpunkter på Umeå universitets kommunikation med media. Umeå universitet fick även där högsta poäng blad de lärosäten som var med i studien.

Carina Dahlberg.

– Det känns verkligen roligt, framför allt att Umeå universitet kom högst upp i den ”top of mind-undersökning” som gjordes, där alla deltagande 284 journalister spontant skulle nämna det lärosäte de tyckte var bäst på medierelationer. Att journalisterna dessutom gav universitetsledningen toppoäng på viljan att kommunicera med journalister känns extra bra, säger Carina Dahlberg, presschef.

Umeå universitet låg även i jämförelse med andra myndigheter och organisationer, som var med i studien, över genomsnittet.

Totalt utvärderades 41 myndigheter eller organisationer av 284 journalister. Bäst i hela klassen var Naturskyddsföreningen och därefter kom Smittskyddsinstitutet.

Naturskyddsföreningen utvärderades av lika många journalister som Umeå universitet. De journalister som deltar väljer att lämna synpunkter på tre till fem organisationer som de har haft kontakt med under de senaste tolv månaderna.

Top of mind: utbildning

Umeå universitetGöteborgs universitetKarolinska institutetLunds universitet
Mittuniversitetet/Högskolan i Skövde

PR-barometern görs av det danska företaget Aalund.

Övre bilden: Michael Nordvall.
Nedre bilden: Mattias Pettersson.

Redaktör: Carina Dahlberg