"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-27

Umeå universitet får tre nya forskarskolor

NYHET Vetenskapsrådet tilldelar Umeå universitet drygt 37 miljoner kronor under fem år för tre forskarskolor, varav en är en nationell forskarskola i odontologi, där Umeå universitet är ett av fyra medverkande lärosäten. Totalt har Vetenskapsrådet fördelat 40 miljoner per år kronor till 19 forskarskolor.

Det är forskarskolorna vid Umeå Centre For Microbial Research (UCMR) och Kemiskt-biologiskt centrum (KBC) som har fått anslag på 12,5 miljoner kronor vardera fördelat över fem år. Den nationella forskarskolan i odontologi har tilldelats drygt 12 miljoner kronor över fem år. Utdelningen har varit god, maximalt bidragsbelopp per ansökan är 2 500 000 kr per år under högst fem år.

– Jag är väldigt nöjd över att Umeå universitet har hävdat sig så bra i den hårda konkurrensen om Vetenskapsrådets forskarskolor. Två är kopplade till universitetet stora satsningar, kemiskt-biologiskt centrum och det nationella laboratoriet för molekylärmedicin (MIMS). En forskarskola är ett lovvärt och viktigt nationellt initiativ att stärka odontologisk forskarutbildning, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Inom forskarskolan vid Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) återfinns områdena mikrobiologi, molekylärbiologi, strukturbiologi, medicinsk biokemi, organisk kemi och fysik. Forskning inom UCMR fokuserar på sjukdomsframkallande mekanismer hos olika mikroorganismer, t.ex. bakterier, virus och parasiter. Projekten innebär huvudsakligen grundforskning samtidigt som de nya rönen kan utvecklas i tillämpad riktning, t.ex. i skapandet av nya vaccin och anti-mikrobiella medel. UCMR bedömer att totalt 50–60 forskarstuderande, från såväl Umeå som nationella och internationella partneruniversitet, kommer att ingå i programmet inom de två första åren.

Forskarskolan vid KBC är gemensam för institutionerna för kemi; ekologi, miljö och geovetenskap; medicinsk biokemi och biofysik samt Umeå Plant Science Centre. KBC har nyligen genomgått en omstrukturering för att uppnå en inspirerande, kreativ och interaktiv vetenskapsmiljö med bland annat nyrekrytering av åtta seniora forskare. Bildandet av en KBC:s forskarskola blir en mycket vital del i detta arbete. Högkvalitativa kurser på viktiga tekniker/metoder kommer att erbjudas där både interna och inbjudna världsledande experter ska medverka som lärare. Såväl de 200 forskarstuderande vid KBC som alla nyantagna studenter kommer att erbjudas möjlighet att delta i forskarskolan.

Den nationella forskarskolan i odontologi är en unik satsning av de odontologiska institutionerna vid Umeå universitet, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet samt den odontologiska fakulteten vid Malmö högskola. Dessa kommer att anslå medel för fem forskarstuderande per lärosäte samt medel för de inblandade forskargrupperna. Det viktigaste målet med forskarskolan är att generera vetenskapligt välutbildade tandläkare och akademiker med omfattande kunskaper i biomedicinsk och klinisk forskning. Dessa ska kunna bidra till god oral hälsa och till en internationellt välrespekterad utveckling av den odontologiska forskningen.

Mer information finns även på Vetenskapsrådets hemsida www.vr.se.

I oktober tilldelades Umeå universitet 2,3 miljoner årligen under fem år av Vetenskapsrådet för att driva en forskarskola i global hälsa.

För ytterligare information, kontakta:

Göran Sandberg, rektor, Umeå universitet Telefon: 070-318 12 75 Debra Milton, UCMR:s forskarskola Telefon: 090-785 67 55 Marianne Sommerin, KBC:s forskarskola Telefon: 070-662 38 74
Ulf Lerner, forskarskolan i odontologi Telefon: 090-785 62 90

Redaktör: Karin Wikman