"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-26

Umeå universitet får uppdrag att genomföra kunskapsprov för nyanlända läkare

NYHET Umeå universitet får till uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra kunskapsprov för att validera teoretiska och praktiska kunskaper hos läkare som utbildats utanför EU- och EES-området. Detta är en del av Socialstyrelsens arbete med att göra om hela processen för bedömning av utländska utbildningar.

Foto: Mattias Pettersson/Umeå universitet.

Avtalet mellan Socialstyrelsen och Umeå universitet omfattar utformning, genomförande och finansiering av ett nationellt standardiserat kunskapsprov för läkare med legitimation från ett icke-EU/EES-land. Huvudmålsättningen är att skapa ett robust och säkert program för kunskapsverifiering för att ge läkare från länder utanför EU/EES möjlighet att komma i arbete. Avtalet löper fram till 31 december 2017, med möjlighet till tre års förlängning. Start för Kunskapsprovet kommer att ske i oktober 2016.

Magnus Hultin

– Med de här kunskapsproven kommer det att finnas ett standardiserat och tillförlitligt sätt att verifiera kunskaper och färdigheter hos läkare som nyligen kommit till Sverige, säger Magnus Hultin, som är docent och ansvarig för programmet vid Umeå universitet.

– Alla anställda vid läkarprogrammet kommer att vara involverade i proven i någon mån. Men för att sjösätta proven redan i oktober behöva vi även anställa administratörer och frigöra lärare att arbeta fokuserat med detta. En viktig positiv effekt som vi ser kommer ur detta är att kvalitén på läkarprogrammets ordinarie examinationer också kommer kunna förbättras.

En viktig del i Umeå universitets uppdrag är att utforma en nationell referensgrupp för kunskapsprovet. Syftet är att skapa en samsyn mellan de lärosäten i landet som har läkarprogram kring vad som ska ingå i ett nationellt kunskapsprov och på vilken nivå som kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska examineras.

– Det är ytterst viktigt att Sverige tar tillvara på den värdefulla resurs som nyanlända läkare som grupp utgör, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet, samt ansvarig för utbildningsfrågor.

– Det här är ett långsiktigt åtagande för Umeå universitet. Genom att erbjuda nationella kunskapsprov underlättar Umeå universitet för läkare över hela landet att ta steget och etablera sig inom sitt yrke, samtidigt som det blir lättare för samhället att på bästa sätt ta tillvara dyrbar kompetens.

Läs mer på www.kunskapsprov.umu.se

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Hultin, universitetslektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet.Telefon: 070-388 60 72
E-post: magnus.hultin@umu.se

Bildtext (ovan): Läkarstudent sätter EKG på patient i simulerat patientbesök som del i Läkarprogrammets examination (Foto: Per Melander)

Redaktör: Daniel Harju