"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-10

Umeå universitet får yrkeslärarexamen

NYHET Högskoleverket beslutade i dag att Umeå universitet får examinera yrkeslärare. Umeå universitet har bedömts ha förutsättningar att ge en bra yrkeslärarutbildning.

– Det är glädjande att universitets ansökan bedömts positivt. Umeå universitet har en lång tradition av yrkeslärarutbildning. Det är en viktig utbildning, en av flera pusselbitar i vårt programutbud, och med stor regional betydelse, säger Björn Åstrand rektor för Umeå School of Education.

Den nya yrkeslärarutbildningen kommer att starta hösten 2012.

– Skälet till att vi inte kan starta redan i höst är att antagningsprocessessen för yrkeslärare är både tids- och resurskrävande. Ansökningar till yrkeslärarutbildningen ska bland annat behörighetsbedömas i samverkan med yrkesbranscherna, förklarar Björn Åstrand.

Förra våren fattade riksdagen beslut om att hösten 2011 införa fyra nya lärarexamina i Sverige: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Alla universitet och högskolor som ville ha examensrätt för någon eller några av de nya lärarexamina fick ansöka till Högskoleverket. I den första beslutsomgången var det ett antal universitet och högskolor som inte fick examensrätter för alla utbildningar de sökt. De lärosätena fick komma in med förnyade ansökningar, vilket Umeå universitet valde att göra.

När det gällde Umeå universitets ansökningar i första omgången så grundade sig Högskoleverkets beslut att inte ge examinationsrätter huvudsakligen på att kursplaner och andra styrdokument inte var fullständiga.

– Umeå universitet har genomfört stora reformer inom lärarutbildningsområdet och den processen gick inte hand i hand med Högskoleverkets tidsplan för prövningen förra året, säger Björn Åstrand.

Den förnyade ansökan som nu behandlats byggde på det fortsatta utvecklingsarbetet som genomfördes under hösten.

– Ansökningstillfället för de nya examensrätterna kom helt enkelt för tidigt för att vi skulle vara klara med det stora och genomgripande förändringsarbetet inom alla utbildningar, konstaterar Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

Beslut för övriga utbildningar beräknas komma senast den 15 juni.

Kontaktpersoner: Björn Åstrand, rektor Umeå School of Education E-post: bjorn.astrand@use.umu.se Tel: 090-786 55 50
Mobil: 070-642 42 12

Anders Fällström, vicerektor utbildning Umeå universitet E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Mobil: 070-493 85 27

Redaktör: Carina Dahlberg