"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-30

Umeå universitet föreslår en ny, mycket namnkunnig styrelse

NYHET Peter Kopelman VD för Microsoft Sverige, förlagschef Eva Bonnier och Daniel Sachs, VD för Proventus, är några av de personer som universitetet för fram som nya styrelseledamöter till regeringen.

Umeå universitet har i dag skicka in en lista med personer som de föreslår att regeringen ska utse till ledamöter i Umeå universitets styrelse.

Listan består av följande personer: Kjell Asplund, generaldirektör för Socialstyrelsen Eva Bonnier, förlagschef Sigbrit Franke, universitetskansler Birgitta Johansson-Hedberg, styrelseordförande Göran Johnsson, tidigare ordförande för Metall Staffan Normark, professor Karolinska institutet Peter Kopelman, VD Microsoft Sverige
Daniel Sachs, VD Proventus

– Jag är mycket glad över att kunna lägga fram ett förslag på en så här stark styrelse till regeringen. Jag är övertygad om vi får en styrelse som kommer att vara till stor hjälp i universitets arbete att förstärka och utveckla våra positioner ytterligare, något som är en avgörande framtidsfråga, säger rektor Göran Sandberg.

Birgitta Johansson-Hedberg föreslås vara styrelsens ordförande. Samtliga personer är tillfrågade och har tackat ja till uppdraget. I styrelsen ingår även tre lärarrepresentanter som är utsedda genom val. Studenterna är representerade med tre ledamöter från studentkårerna. Den nya styrelsens mandatperiod sträcker sig från i maj 2007 till den 30 april 2010.

Under beredningsprocessen har internt samråd skett mellan rektor och studenterna, samtliga fakultetsledningar samt fackliga organisationer. Externt samråd har skett med Västerbottens läns landsting, Kommunförbundet i Västerbottens styrelse, Västerbottens Handelskammare samt Företagarna i Västerbotten.

Bakgrunden till den nya styrelsen är att regeringen i slutet av förra året beslutade att man inte skulle förlänga mandatperioderna för ledamöterna i universitetens styrelse som den tidigare regeringen utsett. Tidigare ingick politiskt tillsatta ledamöter i universitetens styrelser, ett förfarande som den nya regeringen inte vill fortsätta med.

Kontaktperson: Göran Sandberg, Umeå universitets rektor
Mobil: 0703-18 12 75

Redaktör: Carina Dahlberg