"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-11

Umeå universitet först att prova ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska

NYHET I ett pilotprojekt med start hösten 2016 provar Umeå universitet en ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska. Den stora förändringen innebär att studenterna skriver ett kortare fördjupningsarbete och har fler veckor verksamhetsförlagd utbildning.

Den nya modellen, som rör inriktningarna anestesi och operation, innebär att studenterna får yrkesexamen som specialistsjuksköterska inom anestesi- respektive operationssjukvård. De båda ettåriga utbildningarna kommer med förändringarna att ge en yrkesexamen, men inte en magisterexamen.

- Vi tror att den här utbildningen kan bli populär, säger Kerstin Viglund, ordförande för programrådet för sjuksköterskeprogram. Utvecklingen inom specialiteterna operation och anestesi går snabbt mot alltmer avancerad kirurgi där även multisjuka patienter opereras. Utvecklingen ställer därför allt större krav på specialistsjuksköterskans kompetens.

De två inriktningarna mot anestesi och operation valdes till pilotförsöket för att de har många gemensamma kurser och att de i praktiken jobbar med samma patienter. Harriet Söderström och Pia Hedberg som är kursansvariga inom operations- respektive anestesiprogrammet, berättar om betydelsen av en längre praktik.

- Det krävs allt mer avancerad kunskap för arbete på sjukhus i och med att enklare operationer i högre utsträckning sker på privata kliniker. Med längre perioder av praktik hinner studenterna tillämpa sina teoretiska kunskaper i större omfattning när den operativa verksamhet  på sjukhusen blir alltmer komplex. Längre perioder av klinisk praktik innebär att studenterna hinner få mer praktisk träning och kan känna sig tryggare inför att börja arbeta inom sin nya specialitet.

Pilotutbildningens första termin kommer att se likadan ut som tidigare, medan pilotutbildningens andra termin omfattar en längre fördjupningskurs med klinisk praktik och ett kortare fördjupningsarbete.

Det är viktigt påpeka att trots att studenterna inte skriver en magisteruppsats inom ramen för pilotutbildningen kommer kraven på medicinsk evidens och vetenskaplighet i yrkesutövningen att vara oförändrade. Studenter som önskar en akademisk magister-eller masterexamen kan söka vidare till de programmen efter avslutad pilotutbildning, säger Kerstin Viglund.

Pilotutbildningen med inriktning mot operations- och anestesisjukvård startar höstterminen 2016 med ett planerat intag på 20 studenter per inriktning. Eftersom pilotförsöket är det första i sitt slag i landet är en planerad utvärdering av försöket viktig.

Redaktör: Michael Nordvall