"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-07

Umeå universitet får fortsatt förtroende som Riksidrottsuniversitet

NYHET Riksidrottsförbundet erbjuder Umeå universitet att fortsätta vara ett Riksidrottsuniversitet under åren 2022-2026. Även Sveriges lantbruksuniversitet erbjuds att bli nytt Elitidrottsvänligt lärosäte.

Text: Anna-Karin Eriksson

Umeå universitet är sedan hösten 2015 titulerad som Riksidrottsuniversitet. Arbetet med Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) skapar förutsättningar för elitidrottare att satsa på dubbla karriärer - idrott och civil karriär efteråt - med anpassade studier och starkt stöd för både idrotts- och studieutveckling. De dubbla karriärerna är kärnan i hela systemet och idag återfinns fler än 700 elitidrottare inom RIU och EVL i Sverige.

- I satsningen på Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten ligger också att utveckla utbildningar för tränare samt att skapa närmare koppling till forskning. Det är en del av satsningen #elitidrott2030 som ska skapa förutsättningar för svenska elitidrottare i olika idrotter att klara konkurrensen internationellt om nya medaljer. Arbetet med #elitidrott2030 har ännu bara inletts men sker gemensamt med Sveriges olympiska kommitté och Sveriges paralympiska kommitté, säger Peter Mattsson, elitidrottschef på Riksidrottsförbundet (RF).

Pernilla Eriksson, projektledare för RIU Umeå, förklarar Umeå universitets särskilda utbildningsuppdrag utifrån RIU-avtalet.

- Vi ska fortsätta erbjuda Tränarprogrammet som leder fram till en akademisk examen med möjlighet att gå vidare till avancerade studier på magister- och mastersnivå och där samarbete sker med specialidrottsförbund samt att vi fortsatt även ska erbjuda ämnesstudier som tillsammans med kompletterande pedagogisk utbildning kan leda till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ämnet specialidrott. Nytt för Umeå universitet är även att vi kommer att ingå i det nationella stödet vad det gäller utveckling och utbildning inom området dubbla karriärer, berättar Pernilla Eriksson.

Pernilla påpekar att det är positivet att även Sveriges lantbruksuniversitetet (SLU) erbjuds bli ett EVL.

- Vi hoppas få ett närmare samarbete med dem för att tillsammans fortsätta utveckla en god utvecklingsmiljö för dubbla karriärer för studenter både på Umeå universitet och SLU i Umeå, säger Pernilla Eriksson.

Riksidrottuniversitet för avtalsperioden 2022-2026

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att erbjuda följande lärosäten möjligheten att bli Riksidrottsuniversitet för avtalsperioden 2022–2026: Gymnastik- och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska Högskolan, Halmstad högskola/Malmö universitet, Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Mittuniversitetet och Umeå universitet.

Elitidrottsvänliga lärosäten för avtalsperioden 2022-2026

Följande lärosäten beslutades ges möjligheten att bli Elitidrottsvänliga lärosäten för avtalsperioden 2022–2026: Blekinge Tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan Gävle, Högskolan Jönköping, Högskolan Kristianstad, Högskolan Skövde, Högskolan Väst, Karlstad universitet, Sveriges lantbruksuniversitetet (SLU), Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, samt Örebro universitet.

Läs mer om Riksidrottuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten.

Kontaktuppgifter

Peter Mattsson
Elitidrottschef Riksidrottsförbundet
mobil: 070-615 05 71
e-post: peter.mattsson@rfsisu.se

Kent Lindahl
Ansvarig RIU/EVL Riksidrottsförbundet
mobil: 070-337 55 26
e-post: kent.lindahl@rfsisu.se

Pernilla Eriksson
Projektledare Riksidrottsuniversitetet, Umeå universitet
mobil: 070-527 15 26
e-post: pernilla.eriksson@umu.se

Fakta:

Riksidrottsuniversitet: Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och olika specialidrottsförbund. Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten. Den nationella modellen för RIU innehåller fyra utvecklingsdelar:
1. Särskilda utbildningssatsningar. 2. Möjlighet för elitidrottare till anpassade universitetsstudier.3. En miljö som möjliggör satsning på elitidrott.4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära idrottsforskning.

Elitidrottsvänliga lärosäten:  Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU. Gemensamt för alla EVL är att de erbjuder en god miljö för elitidrott och studier genom hjälp med individuellt anpassade studier. Arbetet sker i samarbete med RF och Specialidrottsförbunden.