"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-08

Umeå universitet ger nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen

NYHET Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet blir den utbildningsanordnare som genomför uppdragsutbildningen Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer för Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Regeringens satsning på chefer inom äldreomsorgen som upphandlats via Socialstyrelsen är i första hand planerad att genomföras i två omgångar, en med början hösten 2013 och en med början våren 2014.

Under hösten 2012 avsatte regeringen 100 miljoner till Socialstyrelsen att upphandla en uppdragsutbildning i syfte att höja kompetensen samt stärka statusen för chefer inom äldreomsorgen. Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet har efter upphandling med Socialstyrelsen fått uppdraget att genomföra utbildningen inom den norra regionen.

– Det är mycket glädjande, och en stor framgång för universitetet, att ha fått detta angelägna uppdrag. Från universitetets ledning är vi övertygade om att vi, och då främst genom medarbetare vid institutionen för socialt arbete, kan utföra detta uppdrag med hög kvalitet till gagn för äldreomsorgens långsiktiga utveckling, säger Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Utbildningen som är på 30 hp är indelad i fyra kurser om vardera 7,5 hp som ges på kvartsfart. De kurser som ingår är: Den nationella värdegrunden för äldre, Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd, Ledarskap, medarbetare och organisation samt Upphandling, uppföljning, förbättringskunskap och evidensbaserad praktik. Inom ramen för de olika kurserna kommer deltagarna att fokusera på kunskap om hur man kan forma ett operativt ledarskap där medarbetarskapet är centralt.

– Det känns mycket tillfredställande att vi får möjligheten att erbjuda utbildningen. Vi har hög kompetens inom de områden som efterfrågas, och de medarbetare som lagt grunden till att vi nu fått uppdragsutbildningen har gjort ett utmärkt arbete, säger Lars Nordlander, prefekt vid institutionen för socialt arbete.

Anmälan till utbildningen kommer att annonseras via Socialstyrelsens och institutionen för socialt arbetets hemsida. Preliminära datum för antagningstiden är mellan 15 april och 24 maj.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anna-Lena Perdahl, lektor och samverkans- och uppdragsutbildningsansvarig vid institutionen för socialt arbeteTelefon: 786 71 06
E-post: anna-lena.perdahl@socw.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov