"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-16

"Umeå universitet har en av landets starkaste forskningsmiljöer på infektionsområdet"

NYHET I dag måndag arrangeras forskningssymposiet Infection Medicine to Meet Current and Future Challenges vid Umeå universitet för att fira Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100-årsjubileum. Inför symposiet svarar Göran Sandberg, KAW:s verkställande ledamot sedan 2010 och tidigare rektor för Umeå universitet, på frågor om stiftelsens finansiering av infektionsforskning.

Göran Sandberg
Foto: Magnus Bergström/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Hur ser du som verkställande ledamot för en av Europas största privata forskningsfinansiärer på behovet av att stödja svensk infektionsforskning? 

Infektionsforskning är viktigt och det satsas betydande resurser i Sverige inte minst från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Stiftelsen fördelar dock främst sina medel enligt den så kallade bottom up-principen, det vill säga till projekt som initierats av forskarna själva. Detta sker efter omfattande utvärdering av en internationell expertpanel, så hur mycket vi satsar på infektionsprojekt beror helt enkelt på hur de föreslagna projekten klarar sig i konkurrens med andra projektförslag.

Finns det några av stiftelsen prioriterade områden inom infektionsforskning?

​Nej, som jag sade tidigare så tillämpar stiftelsen bottom up-principen, vilket innebär att individuella infektionsprojekt som vi stödjer måste klara sig helt på egna meriter.

Hur skulle du beskriva Umeå universitets roll när det gäller infektionsforskning?

– Umeå har en lång tradition av stark infektionsforskning och är inte minst genom forskningsnoden Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) en av landets starkaste forskningsmiljöer inom området.

Hur ser du på framtiden för svensk medicinsk forskning i allmänhet?

Svensk medicinsk forskning står sig bra i den internationella konkurrensen men Sverige har de senaste tio åren tappat i internationell konkurrenskraft, speciellt inom preklinisk forskning. En förklaring till detta är säkert att området expanderat oerhört och att det satsas väldigt stora resurser på andra ställen i världen.

Fakta om KAW:s forskningsstöd:

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under sina första 100 år anslagit sammanlagt 24 miljarder kronor till svensk forskning. Av dessa har 1,7 miljarder kronor gått till Umeå universitet och SLU i Umeå, varav 1,2 miljarder kronor de senaste 10 åren. Sedan 2011 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utsett 4 Wallenberg Scholars, 13 Wallenberg Academy Fellows och en Clinical Scholar vid Umeå universitet samt beviljat 14 projektanslag.

Pressmeddelande om jubileumssymposiet i Aula Nordica den 19 juni

Programmet (pdf) för Infection Medicine to Meet Current and Future Challenges

Läs mer om infektionsforskning vid Umeå Universitet med stöd från KAW

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Redaktör: Daniel Harju