"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-16

Umeå universitet hjälper företagare i jakten på framtida mediciner

NYHET Tack vare ett bidrag på drygt sju miljoner kronor från Vinnova öppnar Umeå universitets infektionsforskare nu upp dörrarna för småföretagare.– Vi erbjuder högklassig utrustning och tusentals molekyler som är intressanta i jakten på nya mediciner, säger Fredrik Almqvist.

Redan nu är företagare från hela Sverige och även från Norge intresserade av att ta del av forskarnas utrusning och testmolekyler. Umeå Centre for Microbial Research har etablerade testsystem som används för att undersöka syntetiska molekyler och extrakt från naturprodukter. Ur dessa samlingar är det möjligt att identifiera små, men betydelsefulla, molekyler som kan leda till nya mediciner.

Dessa molekylsamlingar är högintressanta för mindre företag som saknar förutsättningar att köpa in egna bibliotek. Många gånger har de inte heller den kunskap som behövs för att genomföra testerna. – Grundidén är att det ska räcka för företagen att komma till oss med en bra idé som de vill testa. Särskilt intressant är det här för nybildade företag och för mindre företag som behöver en skjuts framåt, förklarar Fredrik Almqvist.
Även akademiska forskargrupper kommer att kunna testa sina system i instrumentparken.

Vid Umeå universitet finns en internationellt välkänd forskningsmiljö inom infektionsforskning. Detta är också anledningen till att forskarna riktat in sina tester på att finna nya antibiotika. Tidigare i höstas tilldelades forskarna 38 miljoner kronor av Wallenbergs stiftelse för att tillsammans med forskare vid Tromsö universitet leta efter nya antibiotika i organismer från Norska ishavet. Umeåforskarna testar extrakt från dessa organismer och förhoppningen är att de ska finna unik antibiotika i dem.
– Vi hoppas få in företag som också vill göra tester för andra typer av sjukdomar, säger Fredrik Almqvist.

För bidraget från Vinnova kommer Umeå universitet att satsa på att utvidga sin instrumentpark och tillsätta ny personal.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi Telefon: 070-397 90 97
E-post: fredrik.almqvist@chem.umu.se

Mikael Elofsson, professor i organisk kemi Telefon: 090-786 93 28
E-post: mikael.elofsson@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman