"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-18

Umeå universitet i Almedalen 2014

NYHET Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation, liksom ett antal forskare finns på plats under Almedalsveckan i Visby den 29 juni till 6 juli. Här kan du läsa mer om vilka aktiviteter de medverkar i.

Rektorernas medverkan

Så kan testarenor ge kunskapsbaserad tillväxt – drivna av privat och offentligt i samverkan

Medverkande från Umeå universitet: Lena Gustafsson, rektor
Dag och tid: 1/7 2014, kl 08:30 - 09:30
Arrangör: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren, ingår i Västsvenska Arenan

Vem ska bestämma vilka nya forskningsanläggningar Sverige ska ha?

Medverkande från Umeå universitet: Lena Gustafsson, rektor
Dag och tid: 1/7 2014, kl 13:30 - 14:30
Arrangör: Chalmers och Göteborgs universitet, ingår i Västsvenska Arenan

Resursfördelningssystemet – en 25-åring i behov av renovering?

Medverkande från Umeå universitet: Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation
Dag och tid: 2/7 2014, kl 08:00 - 10:00
Arrangör: Chalmers och Göteborgs universitet, ingår i Västsvenska Arenan

Hur löser vi Sveriges ingenjörsbrist?

Medverkande från Umeå universitet: Lena Gustafsson, rektor
Dag och tid: 3/7 2014, kl 12:00 - 13:30
Arrangör: Teknikföretagen och IKEM - Innovations- och kemiindustrierna

Medverkande forskare

Ett antal forskare från Umeå universitet finns på plats under Almedalsveckan. Nedan listas några av de seminarier som forskare vid Umeå universitet deltar i.

Gränslös el - bra för basindustrin?

Medverkande från Umeå universitet: Runar Brännlund, professor, Handelshögskolan/Centrum för miljö- och naturresursekonomi
Dag och tid: 30/6 2014, kl 09:30 - 10:30 
Arrangör: EFA (EnergiFöretagens Arbetsgivareförening) och SKGS - basindustrins energisamarbete inom ramen för Industrin tar matchen

"Från IG till VG i nästan allt" – är teknikstöd för elever med kognitiva svårigheter lösningen?

Medverkande från Umeå universitet: Michaela Munkholm, universitetslektor, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Dag och tid: 30/6 2014, kl 11:30 - 12:30
Arrangör: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

En framgångsrik skola – finns förutsättningarna i klassrummet?

Medverkande från Umeå universitet: Lars Nyberg, professor i neurovetenskap, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning
Dag och tid: 30/6 2014, kl 13:00 - 14:00
Arrangör: Uppsala universitet och Upsala Nya Tidning

Europas kulturhuvudstad 2014: Hur ska Umeå inspirera Europas städer till en hållbar stadsutveckling?

Medverkande från Umeå universitet: Lars Westin, professor och föreståndare för Centrum för regionalvetenskap
Dag och tid: 30/6 2014, kl 14:45 - 15:15
Arrangör: Fastighetsnytt

Jämlik vård – utjämnar eller förstärker den medicinska forskningen ojämlikhet i vården?

Medverkande från Umeå universitet: Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Dag och tid: 1/7 2014, kl 09:30 - 10:30
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Östersjön–en naturlig skönhet? Hur påverkar läkemedel, kosmetika och hygienartiklar vår vattenmiljö?

Medverkande från Umeå universitet: Jerker Fick, forskare, kemiska institutionen
Dag och tid: 1/7 2014, kl 10:00 - 11:30
Arrangör: Initiativet Hållbara Hav/Briggen Tre Kronor, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Mistra, ITM och Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, MistraPharma och Trossa AB

För frisk för Försäkringskassan – för sjuk för Arbetsförmedlingen

Medverkande från Umeå universitet: Ruth Mannelqvist, professor, juridiska institutionen
Dag och tid: 1/7 2014 12:45 - 14:00
Arrangör: LO-TCO Rättsskydd

Klirr i kassan av kultur?

Medverkande från Umeå universitet: Lars Westin, professor och föreståndare för Centrum för regionalvetenskap
Dag och tid: 1/7 2014 13:00 - 16:00
Arrangör: Region Västerbotten och Umeå 2014

Hur ska den svenska skolan nå toppen i PISA?

Medverkande från Umeå universitet: Elisabet Nihlfors, gästprofessor vid statsvetenskapliga institutionen
Dag och tid: 1/7 2014, kl 13:30 - 14:30
Arrangör: Kunskapsskolan

Pojkars och unga mäns dubbla roller i en hederskontext - utsatt och krav på att utsätta närstående

Medverkande från Umeå universitet: Devin Rexvid, doktorand vid institutionen för socialt arbete
Dag och tid: 1/7 2014, kl 14:30 - 15:30
Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland

Kultur mot rasism

Medverkande från Umeå universitet: Annette Löf, förste forskningsassistent, statsvetenskapliga institutionen
Dag och tid: 2/7 2014 13:00 - 14:00
Arrangör: Umeå 2014 och Region Västerbotten

Svenskt vilt - en växande livsmedelsresurs?

Medverkande från Umeå universitet: Camilla Sandström, universitetslektor, statsvetenskapliga institutionen
Dag och tid: 2/7 2014 13:00 - 15:00
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Sist iväg, först framme? Jämställdhetsintegrering i akademin

Medverkande från Umeå universitet: Malin Rönnblom, universitetslektor, Umeå centrum för genusstudier
Dag och tid: 2/7 2014 14:50 - 16:00
Arrangör: Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Ja må hen leva – en spaning om framtidens jämställdhet

Medverkande från Umeå universitet: Malin Rönnblom, universitetslektor, Umeå centrum för genusstudier
Dag och tid: 2/7 2014, kl 15:30 - 17:00
Arrangör: Jämställ.nu som ägs av Länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska ESF-rådet och VINNOVA

Vår framtidsskog – så utforskar vi framtiden

Medverkande från Umeå universitet: Camilla Sandström, universitetslektor, statsvetenskapliga institutionen
Dag och tid: 3/7 2014, kl 10:30 - 13:00
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet

Behövs en ny spelplan för skogens konflikter?

Medverkande från Umeå universitet: Camilla Sandström, universitetslektor, statsvetenskapliga institutionen
Dag och tid: 3/7 2014, kl 13:00 - 13:40
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet

Mer information om Almedalsveckan

Redaktör: Karin Wikman