"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-26

Umeå universitet inviger internationellt framstående infektionslaboratorium

NYHET Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin, MIMS, invigs den 31 maj av Umeå universitets rektor Lena Gustafsson. Vid laboratoriet bedrivs infektionsforskning som bland annat syftar till att hitta nya antibiotika.

Text: Carina Dahlberg

Till invigningen kommer flera internationella toppforskare och företrädare för det nordiska partnerskap för molekylärmedicinsk forskning som MIMS ingår i tillsammans med EMBL, European Molecular Biology Laboratory, det europeiska flaggskeppet inom molekylärbiologi.

Media hälsas välkomna till hela invigningsprogrammet och den presskonferens som hålls klockan 12.00-12.30 i föreläsningssal Betula, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus – bredvid medicinska biblioteket.

Forskarna vid MIMS och Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, är pionjärer i forskningen om molekylära mekanismer vid infektionssjukdomar. De samarbetar i tvärvetenskapliga forskningsprojekt med kemister, fysiker och medicinare bland annat med syfte att hitta nya och alternativa strategier för att lösa det allvarliga problemet med antibiotikaresistens.

Magsårsbakterirer och TBE-virus

– Vår forskning fokuserar på mikroorganismer som bakterier, virus, svampar och parasiter. Förhoppningen är att resultaten från grundforskningen ska leda till utveckling av nya vaccin och andra läkemedel mot mikroorganismer, säger Bernt Eric Uhlin, vetenskaplig föreståndare för MIMS och UCMR.

Listeria-, Yersinia-, och magsårbakterien Helicobacter pylori, samt den bakterie som orsakar harpest men även TBE-virus, som främst sprids av fästingar, är några exempel på mikroorganismer som studeras.

Under invigningen kommer flera av laboratoriets nyrekryterade gruppledare att presentera sin forskning.
– Av de åtta unga gruppledare som idag har stöd från MIMS är fyra rekryterade direkt från utländska laboratorier. Vi arbetar nu främst med att knyta fler kliniskt verksamma forskare både till forskningsprojekt och till forskarutbildningen. MIMS ska också fungera som en nationell resurs, förklarar professor Bernt Eric Uhlin.

Två framstående infektionsforskare från USA, Scott Hultgren, Washington University, hedersdoktor vid Umeå universitet, och Matthew Chapman, University of Michigan, kommer också att presentera sin forskning som bedrivs i samarbete med UCMR-forskare.
ProgramFöreläsningarna sker på engelska. Presskonferensen hålls på svenska.Läs mer om gruppledare och forskningsprojekt vid MIMS

EMBL-nod ger internationell status

Det första stora erkännandet av den framstående forskning som bedrivs vid Umeå Universitet kom 2007 då Vetenskapsrådet beslutade om stöd för etablering av MIMS som den svenska noden i det nordiska partnerskapet med EMBL.

– Att klara de krav som ställs för att få ingå i EMBL-nätverket är en kvalitetsstämpel som ger hög internationell status vilket sätter Umeå universitet på forskarvärldens karta. Tack vare detta har MIMS kunnat rekrytera unga framstående forskare som också blir förebilder för de yngre forskare och forskarstuderande som redan finns här. Nätverket ger dem även goda möjligheter att verka vid andra EMBL-noder. De får också tillgång till en kvalificerad vetenskaplig infrastruktur och stora kliniska studier, säger Marianne Sommarin, vicerektor för forskningsfrågor vid Umeå universitet.

Vid invigningen medverkar även professor Iain Mattaj Director General, European Molecular Biology Laboratory, EMBL, Tyskland, professor Carl-Henrik Heldin Uppsala ordförande för MIMS och UCMR:s styrelse samt från de två andra nordiska noderna professor Kjetil Taskén föreståndare för Centre for Molecular Medicine Norway – NCMM, Oslo och professor Olli Kallioniemi föreståndare för The Institute for Molecular Medicine, Finland – FIMM, Helsingfors. Presentationer framförs även av Juni Palmgren huvudsekreterare vid rådet för forskningens infrastrukturer, Vetenskapsrådet, samt professor Bernt Eric Uhlin, föreståndare MIMS.

Mera om MIMS:
MIMS följer den europeiska EMBL-modellen i stort: Unga postdoktorer rekryteras internationellt för att bygga upp sin första självständiga forskargrupp. Just nu finns gruppledare från Frankrike, Tyskland, Kenya och Sverige. EMBL-partnerskapet ger inte bara tillgång till teknologiplattformar utan också forskningssamarbeten med partnerinstituten i Finland och Norge och huvudlaboratoriet European Molecular Biology Laboratory, EMBL, i Heidelberg. De seniora forskarna vid Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, som sjösatte MIMS 2007 fungerar som mentorer för de unga gruppledarna. Efter cirka fyra år kommer varje gruppledares vetenskapliga prestationer att utvärderas individuellt.Läs mera om MIMS

Kontaktperson: Professor Bernt Eric Uhlin, föreståndare för The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet E-post bernt.eric.uhlin@mims.umu.se Tel. 090-785 67 31
Mobil: 070-6757344