"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-04

Umeå universitet inviger Sveriges första arktiska forskningscentrum

NYHET Den 12 december invigs Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Arcum. I och med detta är nu alla arktiska länder utrustade med ett forskningscentrum. Vid invigningen medverkar världskända forskare såsom Robert W Corell, som bland annat varit klimatrådgivare till Al Gore.

Arktis är ett område med extremt känsligt klimat, där uppvärmningen sker dubbelt så snabbt som i den övriga världen
– Arktis står inför stora förändringar, inte bara när det gäller klimatet, utan också i fråga om naturresurser, sociala frågor, urfolk, hälsa och kultur. Allt större intresse riktas mot detta för världen viktiga och oerhört värdefulla område. Umeå universitets geografiska position och vår breda forskning och utbildning gör oss väl lämpade för att ta ett nationellt ansvar för det arktiska området. Därför inrättar vi Arcum. Målet är att vi ska bli Sveriges nod för arktisk forskning, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Sverige är ordförande i Arktiska rådet 2011–2013. Invigningen av Arcum kommer med andra ord lägligt. De sju övriga arktiska länderna har redan arktiska forskningscentra.
– Det krävs en samordning så att vi får en bättre överblick av forskningen. För att nå viktig kunskap är det angeläget att samla forskare från olika vetenskapsområden, men också mellan olika lärosäten – såväl nationellt som internationellt. Det är det vi vill stimulera med Arcum, säger Peter Sköld, föreståndare för Arcum.

I Sverige ingår Västerbotten och Norrbotten i Arktis, enligt Arktiska rådets definition.Forskning med kopplingar till Arktis finns inom Umeå universitets samtliga vetenskapsområden: medicin, humaniora, samhällsvetenskap samt teknik och naturvetenskap. Det handlar till exempel om forskning om klimat, samiska urfolk, nordliga näringar, och sjukdomar som är vanligt förekommande i norr.
– Styrkan med Arcum är att vi har en kritisk massa av forskare från olika vetenskapsområden. Vi kommer också att arbeta aktivt för att attrahera unga forskare till Arcum och introducera nya discipliner, säger Peter Sköld.

Vid invigningen av Arcum medverkar tre internationellt kända forskarnamn: David Carlson, tidigare programdirektör för Internationella Polaråret, Robert W Corell, miljöforskare och världsauktoritet inom klimatforskning, Kue T Young, ledande inom hälsoforskning om urfolk. På plats finns också Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck och Ylva Maria Pavval, styrelsemedlem i Barents regionala ungdomsråd. Dessutom föreläser forskare med arktisk anknytning från Umeå universitets fyra fakulteter.

Kort om Arktis

Arktis har inte någon naturlig avgränsning, utan består av havs- och landområden runt den geografiska nordpolen. Omkring fyra miljoner människor bor i området, som delas av de åtta länderna Danmark (med Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA (med Alaska). I samtliga länder finns nu minst ett arktiskt forskningscentrum.

Invigning av Arcum

Tid: 12 december klockan 13-17. Lämplig tid för intervjuer är mellan klockan 11.30–12.50.
Plats: Designhögskolan, Konstnärligt campus, Umeå universitet
Hitta till Designhögskolan ProgramLäs mer om Arcum

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet Telefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@adm.umu.se

Peter Sköld, föreståndare för Arcum Telefon: 070-363 0421.
E-post: peter.skold@cesam.umu.se

Redaktör: Karin Wikman