"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-19

Umeå universitet jobbar redan med problemen som kommer fram i Studentspegeln – men det räcker inte

NYHET I dag publicerar Högskoleverket rapporten Studentspegeln 2007. Undersökningen belyser studenternas erfarenheter av sina studier och sin studiesituation. Bland annat framkommer det att många studenter inte upplever sina heltidsstudier som en heltidssysselsättning

– Studentspegeln pekar på viktiga problem som högskolan måste ta tag i. Kraven på vilket arbete som krävs för att bli godkänd varierar kraftigt mellan olika utbildningar och ämnesområden men även på olika moment inom samma utbildning, säger Åsa Bergenheim, prorektor vid Umeå universitet.

I studien som bygger på intervjuer med 6 200 studenter vid olika universitet och högskolor framgår det att nästan 40 procent av studenterna som är registrerade för heltidsstudier inte tycker att studierna motsvarar en heltidssysselsättning, andelen har ökat jämfört med år 2002 då Högskoleverket gjorde en motsvarande studie. Enligt Åsa Bergenheim beror de varierande kraven på flera faktorer.

– Det nuvarande resursfördelningssystemet lockar institutioner och lärare att sänka kraven på studenterna eftersom ekonomin är beroende av hur många studenter som klarar kraven, det innebär att kraven inte alltid motsvarar högskolenivån. Sedan har studenterna ett eget ansvar, de mest ambitiösa läser alltid mer. Men ansvaret ligger hos oss. Det är vi som ska ställa krav och upprätthålla dem så att de motsvarar heltidsstudier på högskolenivå.

De åtgärder som Åsa Bergenheim ser som nödvändiga är ordentliga satsningar på pedagogisk- och vetenskaplig kompetensutveckling av lärarna samt att det på alla nivåer inom universitetet finns en utarbetad plan för kvalitetssäkring av utbildningarna.

– Vi ligger väl framme. Vi jobbar redan med både kvalitetssäkring och kompetensutveckling av lärarna. Det finns bland annat med i universitetets handlingsplan. Vi har också slagit fast att den tregradiga betygsskala är normen vid universitetet. Men det krävs också stora satsningar av statsmakterna för att klara detta. Bland det viktigaste är att konstruera ett nytt resursfördelningssystem som inte är så beroende av att studenterna får godkänt. Därför hoppas vi mycket på det arbetet som redan pågå just inom det området.

Högskoleverkets studie visar också att trots att många studenter anser att kraven i utbildningen är för låga, ger en stor majoritet, 90 procent, ändå sin utbildning ett mycket gott betyg.

Kontaktpersoner:

Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning vid Umeå universitet
Nås på mobiltelefonen efter klockan 13.00 Tel: 070-258 88 29

Lars Lustig, biträdande universitetsdirektör 090-786 97 97
Mobil:073-620 50 01

Redaktör: Carina Dahlberg