"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-11

Umeå universitet kan bli bäst i klassen

NYHET Regeringen överlämnade idag propositionen "Bäst i klassen". - Vi har bedrivit ett förberedelsearbete under hela förra året och vi har våra huvudlinjer klara att matcha mot propositionen, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education.

Regeringens proposition, "Bäst i klassen", överlämnades idag vid en presskonferens. I korthet innebär propositionen att den nuvarande lärarexamen görs om till fyra olika: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen.

– Det är utmärkt att vi nu får veta vad som gäller. Det har varit en lång process och vi behöver nu få klargöranden i en rad frågor, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education.

Regeringen aviserade också att lärosätena under 2010 ska söka examensrättigheter för att bedriva de nya utbildningarna.

– Umeå universitet är ett starkt forskningsuniversitet med lång lärarutbildningstradition och välutvecklade samarbeten med skolorna i regionen. Vi räknar med att ansöka om examensrättigheter för de utbildningar vi bedriver idag.

Propositionen beskriver inte vilka fasta ämneskombinationer som ska gälla för ämneslärare och inte heller vad den gemensamma utbildningsvetenskapliga kärnan ska innehålla.

– Avsaknaden av detta gör att hela processen med att ansöka om examensrättigheter drar ut på tiden.

Umeå universitet har satsat stort på lärarutbildningen de senaste åren.

– Vi har organiserat om för att bättre nyttja universitets hela kompetens, vi har välutvecklade forskarutbildningar och vi har landets mest omfattande satsning på utbildningsvetenskaplig forskning.

Propositionen väntas godkännas före sommaren och de första studenterna ska kunna antas till en ny lärarutbildning hösten 2011.

– Alla utbildningar gestaltas lokalt och det gäller även en centralstyrd utbildning som lärarutbildningen. Det betyder att vi nu ska använda alla relativa fördelar Umeå universitet har för att göra den bästa av lärarutbildningar, säger Björn Åstrand.

Åsa Bergenheim, prorektor vid Umeå universitet, betonar att det återstår mycket hårt arbete:
– Tiden är knapp och examensrättsprövningarna blir mycket viktiga. Genomförs prövningarna väl kommer det att ha en positiv inverkan på kvaliteten på utbildningarna. Umeå universitet står väl rustat med en ny organisation som binder samman utbildningen med universitetets starka forskning och den omfattande satsningen på forskning inom det utbildningsvetenskapliga området.

För mer information, kontakta:

Björn ÅstrandRektor, Umeå School of Education090 7865550
bjorn.astrand@use.umu.se

Eva LindgrenKanslichef, Umeå School of Education090 786 9584
eva.lindgren@adm.umu.se

"Bäst i klassen", regeringens proposition, prop. 2009/10:89.