"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-27

Umeå universitet klättrar på rankninglista

NYHET Umeå universitet placerar sig på en tiondeplats i en ranking av utbildningar vid landets lärosäten. Därmed klättrar universitetet en placering och passerar Stockholms universitet.

Det är för femte året i rad som Urank rankar landets universitet och högskolor. Lärosätena bedöms utifrån 27 variabler – indelade i de sex undergrupperna studenter, grundutbildning, forskning och forskarutbildning, internationalisering, lärare och sociala indikatorer. Rankingen är baserad på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material.

Umeå universitet klättar en placering på listan för 2011 jämfört med 2010 och 2009 tack vare förbättrade placeringar inom parametrarna grundutbildning, internationalisering och lärare.

I topp i årets totalrankning finns, liksom tidigare år, fem specialhögskolor: Karolinska Institutet, Handelshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, KTH och Chalmers. Därefter följer de breda universiteten, bland dem Umeå universitet.

URank har för 2011 även listat utbildningar inom olika ämnesområden. När det gäller utbildningar inom medicin och vård placerar sig Umeå universitet på en femteplats, inom psykologi på en sjätteplats och inom naturvetenskap på en sjundeplats. För humaniora, samhällsvetenskap och ekonomi landar universitetet på en åttondeplats.

Läs mer på:
www.urank.se

Redaktör: Karin Wikman