"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-24

Umeå universitet kommenterar utredning om ny läkarutbildning

NYHET Umeå universitet har yttrat sig om betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning. Syftet med betänkandet är att föreslå hur den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen (AT) kan förbättras.

Umeå universitet instämmer med utredningens huvudförslag, men lämnar även synpunkter. Till exempel anser Umeå universitet att

  • de föreslagna examinationsmålen bör bearbetas
  • regelverk tas fram för lämplighet att utöva läkaryrket samt landstingen och universitetens samverkan kring klinisk handledning
  • universitetet kompenseras för ökade kostnader kopplade till en längre utbildning samt de kostnader som uppstår vid införandet av en ny utbildning.

Universiteten anser även att en separat utredning bör tillsättas för att vidare belysa hur förslagen påverkar vårdens struktur, och speciellt läkarnas specialistutbildning.

Yttrandet har tagits fram av en arbetsgrupp under ledning av dekan Diana Berggren, och beslutats av rektor Lena Gustafsson.

Utredningens förslag på förändringar i läkarutbildningen

  • Läkarexamen utökas med en termin till att omfatta sex års studier (360 högskolepoäng).
  • Läkarexamen, utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring, ska utgöra underlag för legitimation, och att ordningen med allmäntjänstgöring (AT) efter examen upphör.
  • En ny examensbeskrivning införs som i högre utsträckning än tidigare betonar vetenskaplig och professionell kompetens och förmåga till medicinskt beslutsfattande.

För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning

Kontaktperson

Susanne FahlgrenTel: 090-786 56 31, 090-786 57 84
E-post: susanne.fahlgren@umu.se

Redaktör: Magdalena Munther