"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-29

Umeå universitet koordinerar EU-projekt i robotik

NYHET Umeå universitet koordinerar ett EU-projekt som har beviljats över 21 miljoner kronor. Tio unga forskare ska rekryteras till ett unikt träningsprogram inom forskningsområdet robotik. Projektet är ett samarbete mellan företag och universitet i Sverige, Israel, Tyskland, England, Belgien och Frankrike.

– Vi kommer att arbeta tillsammans för att skapa en ny generation av forskare med bred förståelse för den forskning och teknologi som behövs för att utveckla intelligenta robotar som interagerar med människor, säger Thomas Hellström vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.

Inom projektet ska en internationell forskarskola inom robotikområdet skapas. Åtta doktorander kommer att rekryteras och stationeras vid de fyra universitet som ingår i projektet. Dessutom ska två postdoktorer rekryteras till de två medverkande företagen. – Projektet bygger på ett intensivt internationellt utbyte mellan deltagarna. Vi kommer till exempel att anordna gemensamma seminarier, kurser och workshops, berättar Thomas Hellström.
Varje doktorand får dessutom en extra handledare från ett annat universitet, och kommer att tillbringa en stor del av forskningstiden där. Doktoranderna får därigenom en gemensam examen från två lärosäten, en så kallad joint degree.

Projektet går under namnet INTRO - Interactive Robotics Research Network och löper under fyra år, 2010-2013. De medverkande lärosätena är förutom Umeå universitet: Ben-Gurion University of the Negev (Israel), Humboldt-Universität zu Berlin (Tyskland), University West of England (Storbritannien). Dessutom ingår det belgiska företaget Space Applications Services och det franska företaget Robosoft i projektet.

Umeå universitets del av bidraget är cirka sex miljoner kronor. Förutom Thomas Hellström ingår Lars-Erik Janlert, institutionen för datavetenskap, Haibo Li, institutionen för tillämpad fysik och elektronik och Guy Madison, institutionen för psykologi, som forskare i projektet.

För ytterligare information, kontakta gärna projektets koordinator:
Thomas Hellström, institutionen för datavetenskap Telefon: 090-786 77 59, 070-521 57 86
E-post: thomash@cs.umu.se

Redaktör: Karin Wikman