"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-04

Umeå universitet med i satsning för nya läkemedel mot diabetes

NYHET För att snabbare omvandla forskningsresultat inom diabetesområdet till effektivare läkemedel och behandling, inleder nu flera ledande aktörer på området ett nationellt samarbete.

Som en del av Vinnovas satsning på forsknings- och innovationsagendor samverkar nu universiteten i Lund, Uppsala och Umeå, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet Innovations, FoU-centrum Skåne, Karolinska Trial Alliance och AstraZeneca för att ta fram en gemensam innovationsagenda.

Syftet är att öka innovationstakten inom framför allt diabetesområdet, men också att stärka svensk konkurrenskraft och skapa ett klimat som bättre främjar svensk innovation.

- Det vill vi göra genom att dels skapa bättre förutsättningar för att överbrygga gapet mellan akademisk grundforskning och innovation, dels genom att öka sjukvårdens engagemang för innovation, säger Sylvie Bove som leder arbetet med att ta fram agendan samtidigt som hon är Innovation Officer verksam inom Lunds Universitets Diabetescentrum och EXODIAB - Excellence of Diabetes Research in Sweden - ett strategiskt forskningsområde i samarbete mellan Lunds och Uppsala universitet.

Antalet diabetespatienter i världen väntas de kommande 20 åren öka från dagens cirka 370 miljoner till 550 miljoner. Bara i Sverige kommer det 2030 att finnas fler än 600 000 diabetiker.

- Vår vision är att grundforskning i högre grad än idag deltar i innovationsarbetet och tillsammans med industrin och sjukvården skapar de genombrott som behövs för effektivare diabetesvård i framtiden, säger Sylvie Bove.

Startskottet för att diskutera de första konkreta förslagen går i februari då representanter för akademi, läkemedelsindustri, sjukvård, bioteknikföretag, biobanker, innovationssystem, investerare och politiker som är involverade i translationell forskning och kommersialisering av forskningsresultat samlas.

- Genom att samla företrädare från alla delar i innovationskedjan från universitetens forskare till företagen har vi möjlighet att ta fram förslag som tar hänsyn till de olika förutsättningar som finns, säger Stefan Nobel, programkoordinator för strategiska forskningsprogrammet i diabetes vid Karolinska Institutet.

Kontaktpersoner:

Helena Edlund, professor, Umeå centrum för molekylär medicin, Umeå universitet, fel. 090-785 44 29
e-post helena.edlund@ucmm.umu.se Thomas Gunnarsson, projektledare, Lunds Universitets Diabetescentrum tel. 040-39 11 55
e-post: thomas.gunnarsson@med.lu.se

Sylvie Bove, Innovation officer, Lunds Universitets Diabetescentrum tel. 040-39 11 84
e-post sylvie.bove@med.lu.se

Mer information finns på
www.diabetesinnovationsagenda.se/