"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-28

Umeå universitet medverkar vid yrkesdag i Örnsköldsvik

NYHET Den 3 maj inbjuder Arbetsförmedlingen, i samarbete med företag och utbildningsanordnare, till en informationsträff om framtidens kompetensbehov hos ortens framgångsrika företag.

Inskrivna vid Arbetsförmedlingen kommer att få möta arbetsgivarrepresentanter som ger sin syn på arbetsmarknaden och kommande anställningsbehov. För att företagen ska kunna utveckla sina verksamheter och växa så behövs kompetent och utbildad personal och under dagen får de arbetssökande reda på vilka yrkesområden som efterfrågas och hur de kan skaffa sig den kompetensen.

Ortens utbildningsanordnare, Umeå universitet, Lernia utbildning, Komvux, Lernia College, ITH, Lärcentrum samt Studieplus, finns representerade för att informera om flera av de utbildningar som arbetsgivarna efterfrågar. Frågor kring studiefinansiering besvaras också.

– Det här är ett viktigt initiativ. Att tillsammans med näringsliv och offentlig verksamhet arbeta för att säkerhetsställa kompetensförsörjning är en av våra viktigaste uppgifter. Vi arbetar aktivt och lyhört med att identifiera kompetensbehoven och visa på möjligheter också för de som står utanför arbetsmarknaden idag. Processoperatörsprogrammet och Systemvetenskapliga programmet är goda exempel på detta säger Anette Eikelboom, projektsamordnare, Umeå universitet Campus Örnsköldsvik.

Inspirera till studier

Anna Edblad, personalchef vid M-real i Husum, tycker också att det är en bra ansats av Arbetsförmedlingen.

– Vi står inför stora pensionsavgångar framöver samtidigt som vi ställer allt högre krav på kompetens vid rekryteringar till våra anläggningar. Tekniken utvecklas och blir alltmer komplex och arbetsformerna har också förändrats. För att vara flexibel på en arbetsplats måste man i dag kunna flera olika arbetsuppgifter än tidigare, och då krävs det en god grundutbildning.

– Om personer bosatta inom Örnsköldsviks kommun får upp ögonen för vår verksamhet och inriktar sin utbildning eller uppdaterar sin kompetens med inriktning mot processindustrin, så är det naturligtvis mycket positivt, både för individen och för oss som företag. Vi hoppas att denna dag kan inspirera till att fler väljer att läsa vidare, fortsätter hon.

Dagen riktar sig inte bara till inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Även den som inte är arbetssökande är välkommen att lyssna till företagen och träffa utbildningsanordnare.

Datum: 3 majTid: 13-16
Plats: Flygelsalen i Universitetshuset, ingång Torggatan 10

Kontaktpersoner:Anette Eikelboom, projektsamordnare, enheten för näringsliv och samhälle, Campus ÖrnsköldsvikTel: 0660-29 25 03Anna Edblad, personalchef M-real
Tel: 0663-180 24

Redaktör: Carina Dahlberg