"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-08-26

Umeå universitet mot en ny rekordhöst

NYHET Antalet studenter som sökte till Umeå universitet ökade kraftigt i fjol höst. Ökningen håller i sig även i år, drygt 9 000 nya studenter väntas börja sina studier vid universitetet under hösten.

Studenter vid det nya soldäcket framför Lindellhallen.
Foto: Elin Berge

– Vi förväntar oss att höstterminen 2010 blir den hittills bästa terminen i Umeå universitets historia. Det är med stor glädje jag konstaterar att den starka studenttillströmningen håller i sig och att vi behåller vår position som ett av landets mest attraktiva lärosäten. Men jag hoppas också att regeringen i höstens budgetarbete tar hänsyn till att vi för närvarande utbildar fler studenter än vad vårt utbildningsanslag medger. Med tanke på den svåra situationen på bostadsmarknaden så här vid terminsstart vill jag också uppmana alla vänliga Umeåbor som har ett rum över att hyra ut det till någon av våra nya studenter, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Under hösten ifjol fick universitetet 8 333 nya studenter, sådana som inte tidigare läst vid universitetet.
– I år räknar vi med att drygt 9 000 nybörjarstudenter under hösten, säger Henrik Stenwall, utredare vid planeringsenheten.

Att säga hur många studenter som faktiskt kommer till terminsstarten är omöjligt. Men jämfört med fjolåret har 8,2 procent fler sökande antagits till program vid Umeå universitet.
– Det är först den 15 september som vi kan få en helt säker indikation om hur vi ligger till. Då kan vi också jämföra med fjolårets siffror från samma datum. Eftersom registreringen nuförtiden pågår i princip under hela terminen så har vi de faktiska siffrorna först i slutet av terminen, förklarar Henrik Stenwall.

Fakta om studenter vid Umeå universitet

Nybörjarnas medianålder var ifjol 22 år och andelen kvinnor var 60 procent. 4 av 10 nybörjare läste på program, resterande läste fristående kurser. Programstudenterna stod för 65 procent av utbildningsvolymen (antalet inregistrerade poäng). Knappt hälften av nybörjarna läste en campusförlagd utbildning. Resterande, ofta de som läser fristående kurser, läste via nätet på distans.

Andelen nybörjare som läser utanför campus, framförallt via internet, har ökat kraftig de senaste åren, den trenden kommer med största sannolikhet att fortsätta. Av de 9 000 nya studenterna förväntas omkring hälften att läsa utanför Umeå. De studenterna läser istället vid Campus Skellefteå, Campus Örnsköldsvik, i Kiruna, Lycksele eller via nät- och distanskurser.

För mer information om studentstatistik kontakta:Henrik Stenwall, utredare, planeringsenheten
Tel: 090-786 58 88
, mobil: 070-245 77 81

Internationella studenter

Omkring 350 inresande utbytesstudenter och cirka 200 freemovers (företrädesvis studenter på masternivå) förväntas komma till höstterminen. Under denna vecka pågår ett introduktionsprogram där välkomstaktiviteter och information varvas.
Se programmet
Kontaktperson:
Per Nilsson, chef International Office,
E-post: per.nilsson@adm.umu.se
Tel: 090-786 68 66, mobil: 070-236 62 30

Nyheter inför terminsstarten

Nya utbildningar:

Life Science (kandidatprogram) Masterprogrammet i farmaci Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion

Ny tjänst på UB

Vid terminsstarten lanserar universitetsbiblioteket en ny scanning on demand-tjänst som ger bättre åtkomst till bibliotekets äldre samlingar. Tjänsten ingår i ett europeiskt bibliotekssamarbete rörande forskarstyrd digitalisering där Umeå universitetsbibliotek är det enda deltagande svenska biblioteket. Tidigare i år tilldelades Umeå universitetsbibliotek 237 000 kronor i projektmedel av Kungliga biblioteket för ett digitaliseringsprojekt av äldre böcker under 2010.
– Vi ser projektet som ett viktigt komplement till mer storskaliga digitaliseringssatsningar. Utbyggt ger det oss en möjlighet till en tydligare forskarstyrning av vårt urval för digitalisering. Det ger också forskare och studenter tillgång till böcker från andra bibliotek; äldre böcker som normalt inte är tillgängliga annat än för läsning på plats och då ofta enbart i bevakade specialläsesalar, berättar Christer Karlsson, projektsamordnare, Umeå universitetsbibliotek.

Kontaktpersoner:

Christer Karlsson, projektsamordnare, Umeå universitetsbibliotek,
E-post: christer.karlsson@ub.umu.se Tel: 090-786 98 84, mobil: 070-699 66 23 Mats Danielsson, avdelningschef Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek
E-post: mats.danielsson@foark.umu.se Tel: 090-786 66 44
Ebooks on demand

Välkomstarrangemang

Torsdag den 2 september mellan klockan 10.00–15.00 hålls Umeå universitets välkomstmässa i Universum. Under lunchen, klockan 12.10–12.50 spelar Glesbygd'n
Läs mer

Umeå centrum för idrottsvetenskap (UCIV), Umeå Fritid och IKSU sport hälsar alla nya idrottsstudenter välkomna till Umeå universitet och Idrottsstaden Umeå.
Idrottsstudenterna bjuds på ett speciellt välkomstarrangemang i samband med Studentsportardagen onsdag den 15 september start kl. 09.00 i lokal: Aten, IKSU sport.

Inskrivning


Medicinska studentkåren (MSU) Umeå Medicinska Studentkår håller inskrivning för alla nya studenter som läser någon av de medicinska, hälsovetenskapliga eller odontologiska utbildningarna eller går forskarutbildning vid den medicinska fakulteten.
Inskrivningen äger i vanlig ordning rum på Kårhuset Villan i sjukhusparken, måndagen den 30 och tisdagen den 31 augusti kl. 10–16.

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK
Har ingen inskrivning

Umeå studentkår
Har ingen inskrivning

Kommande invigningar

Invigning av Arkitekthögskolans nya lokaler 24 september

Invigning av det centrala parkrummet, området runt campus dammen, kommer att ske i slutet av september.
Mer om projektet

Redaktör: Carina Dahlberg