"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-28

Umeå universitet når målet för betalstudenter

NYHET Från och med hösten 2011 är det inte längre kostnadsfritt för studenter från länder utanför EU/EES att studera på svenska universitet och högskolor. Minskningen av studenter har befarats bli hög i hela landet. När nu de första siffrorna kommer visar det sig att Umeå universitet når sitt mål med 55 betalande studenter.

Högskoleverket har sammanställt hur många av de utomeuropeiska studenterna som har betalat den nya studieavgiften. Totalt har betalningar kommit in från 1 280 studenter och 14 lärosäten har färre än 20 betalande studenter. De preliminära uppgifterna visar hur många avgiftsskyldiga studenter som antagits och hur många som betalat, inklusive stipendiater.

Flest utomeuropeiska studenter får Lunds universitet med 532 antagna och 209 studenter som hittills har betalat. Linköpings universitet har flest antagna – 647 studenter – men bara 39 betalande.

Umeå universitet har preliminärt 233 antagna studenter och av dem har 55 betalat avgifterna. Jämfört med till exempel Karolinska Institutet med 56 antagna och 22 betalande och Göteborg med 165 antagna och 37 betalande så förefaller det vara ett gott utfall.

Ett starkt internationellt inslag i utbildningen är viktigt för Umeå universitet och de nya avgifterna är ett bekymmer, konstaterar Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.
-Det är viktigt att våra studenter i Umeå befinner sig i en internationell miljö, men internationella studenter är också av mycket stor betydelse för hela Sverige som nation. På ett sätt får vi i här i Umeå vara nöjda med att ha nått vårt mål. Men samtidigt är det en stor nedgång mot tidigare år och vi måste nu höja målsättningen rejält, men vi ska vara medvetna om att det är ett mycket långsiktigt arbete. Jag anser att det måste till nya typer av stipendiefinansiering från staten.

Universitet och högskolor får inte själva ge stipendier.
-Genom samarbeten med Balticgruppen och Umeå kommun har universitet kunnat dela ut stipendier till studenter som inte annars hade haft möjlighet att komma, till exempel till Designhögskolan, säger Anders Fällström.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet Mobil: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman