"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-09

Umeå universitet nominerar sex forskningsmiljöer till Linnéstöd

NYHET Infektioner, Ekosystem i förändring, Cancerforskning, Ämnesomsättningssjukdomar, Välfärdsforskning och ”Gröna fabriken, är de sex forskningsmiljöer som går vidare till Vetenskapsrådet och Formas stora bidragsutlysning.

– Det handlar om väldigt spännande forskningsmiljöer med mycket intressanta idéer. Samtliga finns också inom något av universitetets tolv starka forskningsområden. Det är nu oerhört viktigt att de lyckas paketera sina koncept på ett bra sätt för att bli framgångsrika i den kommande urvalsprocessen, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Vetenskapsrådet, VR, offentliggjorde den 4 maj utlysningen av 2007 års Linnéstöd. Minst 120 miljoner kronor ska fördelas av Vetenskapsrådet och Formas i samarbete. Den ekonomiska ramen för hur mycket pengar Umeå universitet får ansöka om blev 47,5 miljoner kronor.

– Vi har gjort en mycket noggrann urvalsprocess och mot bakgrund av rekommendationerna från universitetets Linnéanalysgrupp har jag fattat beslut om att det är just dessa sex miljöer som vi ska föra fram i årets Linnéomgång, säger Sandberg.

Forskningsmiljön ”Den åldrande befolkningen och förändrade levnadsvillkor” som leds av professor Anders Brändström tilldelades vi förra årets omgång ett Linnéstöd på åtta miljoner kronor per år i tio år, det vill säga 80 miljoner kronor.

– Att få ett Linnéstöd är oerhört värdefullt eftersom det betyder att forskargrupperna har finansieringen tryggad för tio år framöver och därför kan jobba mer långsiktigt. Det innebär också att de även får möjlighet följa upp teorier som vid första anblick kan verka långsökta och osannolika men som just därför kan visa sig vara banbrytande, förklarar Göran Sandberg.

Följande miljöer har Umeå universitet nominerat:

Infektioner, med professor Bernt Eric Uhlin som huvudsökande forskare

Ekosystem i förändring, med professor Kristin Palmqvist som huvudsökande forskare

Cancerforskning, med professor Göran Roos huvudsökande som forskare

Ämnesomsättningssjukdomar, med professor Helena Edlund som huvudsökande forskare

Välfärdsforskning, med professor Stefan Svallfors som huvudsökande forskare

”Gröna fabriken”, med professor Stefan Jansson som huvudsökande forskare

Hösten 2005 utlystes Linnéstödet för första gången. Bidragsformen syftar till att skapa miljöer för grundforskning av högsta vetenskapliga kvalite. I forskningspropositionen från 2005 fick forskningsråden och VINNOVA i uppdrag att utlysa ett stöd till starka forskningsmiljöer som lärosätena - inte enskilda forskare - skulle kunna söka. Tanken var att de miljöer som får stöd ska ligga i linje med sina respektive lärosätens strategiska planering. Alla ansökningar som kommer in till VR kommer att granskas av tre externa granskare och tre panelledamöter. Därefter rangordnas de inom någon av fem paneler - fyra ämnesspecifika och en ämnesövergripande.

Redaktör: Carina Dahlberg