"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-12

Umeå universitet och budgetpropositionen

NYHET Regeringens budgetproposition innehöll inga större överraskningar för Umeå universitet eller högskolesektorn.– Utfallet är i stort det väntade, men glädjande är att Umeå universitets forskningsanslag har ökat med 3,5 procent, 31,8 miljoner kronor.

– Det är en märkbar anslagsökning. 18 av de miljonerna var redan var kända eftersom de är avsatta till de två strategiska forskningsområdena, energi- och havsmiljöforskning, som Umeå universitet ansvarar för, men den övriga ökningen var något större än förväntat säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

– Å andra sidan måste jag erkänna att det är med en viss besvikelse som jag ser att ersättningen för antalet utbildningsplatser, det så kallade takbeloppet inte höjts,
fortsätter Lena Gustafsson.

Umeå universitet kommer i år att utbilda närmare 1 000 fler studenter än vad universitet får ersättning för medan andra lärosäten har pengar innestående för utbildningsplatser som de inte lyckats fylla. Det fanns en förhoppning på budgeten att medel från de lärosäten som inte når upp till sina så kallade takbelopp skulle omfördelas till lärosäten som går över takbeloppet.

– Tyvärr blev det inte så men vi kan konstatera att det är lika för alla. Inget av alla de lärosäten som befinner sig i samma situation som oss har fått mer pengar. Umeå universitet har hittills finansierat de extra studentplatserna med sparade medel från de år universitetet själv inte nått upp till takbeloppet.

– Men det kommer vi inte att kunna göra i samma utsträckning i fortsättning eftersom den potten snart är slut. Vi måste fundera över hur många studenter vi kan ta emot de närmaste åren, framför allt från och med år 2012 då ersättningen för de 300 extraplatser som vi tilldelades under den ekonomiska krisen också försvinner, konstaterar Lena Gustafsson.

Regeringens satsning på en kvalitetsförstärkning inom utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap innebär att Umeå universitet från och med 2012 kommer tilldelas 11 miljoner kronor extra till grundutbildningen inom dessa områden.

– Det är en efterlängtad satsning eftersom ersättningen till utbildningsplatserna inom området släpat efter i jämförelse med andra. Studentkårerna här, och i landet, har aktivt jobbat för att ersättningarna ska höjas. Det känns väldigt roligt att de och vi nu fått gehör även om det är en relativt liten satsning. Dessutom är vi väldigt nöjda över att vi har fått behålla vårt decentraliserade åtagande, som innebär att vi får extra resurser att bedriva utbildning i hela Norrland, och andra särskilda åtaganden som exempelvis utbildningar i miljövetenskap i Kiruna, säger Lena Gustafsson.

Kontaktperson:Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitetE-post: rektor@adm.umu.seTel: 090-786 53 50
Mobil: 073-079 42 91

Redaktör: Carina Dahlberg