"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-01

Umeå universitet och Luleå tekniska universitet går samman kring medicinsk teknik

NYHET Umeå universitet och Luleå tekniska universitet blir ett då det gäller forskning kring medicinsk teknik. För att stärka den medicinsktekniska forskningen i området går de två universiteten samman i forskningscentrat CMTF, Centrum för medicinsk teknik och forskning.

− CMTF har funnits sedan 2001 men främst varit koncentrerat till Umeå. Nu när Umeå universitet och Luleå tekniska universitet går samman i denna satsning kommer vi att få mycket större möjligheter att bedriva en starkt kvalitativ forskning med fokus på medicinsk teknik, säger Olof Lindahl, föreståndare för CMTF.

Forskarna vid CMTF har sedan starten haft ett nära samarbete med ett flertal företag inom medicinsk teknik. Några av dessa är Bioresonator, Videoakt och Dermaspec. När det nu görs en gemensam satsning för hela norra Sverige kommer detta samarbete med näringslivet att fortsätta och man räknar med att nya produkter och idéer ska kunna stärka företagen. Målet är också att helt nya företag ska kunna knoppas av från forskningen som nu kommer att bedrivas av ett 15-tal seniora forskare och ett 25-tal doktorander i Umeå, Luleå och Skellefteå.

CMTF har redan kunnat visa upp ett flertal framgångsrika projekt i sin verksamhet. Bland annat har man forskat kring metoder för att upptäcka prostatacancer, förbättrade teknik för att mäta ögontryck och musklers aktivitet. Under åren har man också utvecklat ett starkt internationellt samarbete, bland annat med Fokushima-dsitriktet i Japan.

På onsdag 1 november, 13.00, kommer det nya CMTF att presenteras vid en kick-off i Lokesalen, Folkets hus i Umeå. Då medverkar bland annat professor Olof Lindahl, prorektorerna Ulf Edlund och Mikael Jonsson från Umeå universitet respektive Luleå tekniska universitet samt Roland Carlsson och Jörgen Eriksson, näringslivschefer i Umeå och Luleå kommuner.

För mer information:

Olof Lindahl, professor och föreståndare för CMTF Umeå universitet/Luleå tekniska universitet Tel: 090-786 9942 Mobil: 070-609 04 14
E-post: olof.lindahl@tfe.umu.se
www.cmtf.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg