"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-23

Umeå universitet och Mittuniversitetet har flest distansstudenter

NYHET Ny statistik från Högskoleverket och SCB visar att en av fyra studenter läser på distans. Under de senaste tio åren har antalet distansstudenter tredubblats. De flesta finns på Mittuniversitetet och Umeå universitet.

Mittuniversitetet och Umeå universitet hade under 2006/07 flest distansstudenter – över 9 000 vardera. Även Högskolan i Gävle och universiteten i Uppsala och Lund hade många studenter på distans, över 5 000. Vid Mittuniversitetet utgjorde dessutom distansstudenterna 70 procent av samtliga studenter. Nästan lika stor andel distansstudenter hade Högskolan på Gotland. Vid Umeå universitet är andelen distansstudenter 40 procent.

– För oss är det viktigt att våra utbildningar är tillgängliga och flexibla.Vi har en lång tradition av distansutbildning och gör nu en stor satsning för att öka vårt utbud av flexibla utbildningar och höja kvaliteten ytterligare, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildningen vid Umeå universitet.

Att läsa på distans innebär att studenterna bara har ett fåtal gemensamma undervisningstillfällen. Syftet är att ge studenterna flexibla möjligheter till studier.

Sedan läsåret 1997/98 har antalet distansstudenter tredubblats, från 29 800 till 89 000. Det betyder att nästan en av fyra studenter numera läser på distans eller kombinerar distansstudier med campusstudier.

De flesta distansstudenter väljer att studera på deltid. Läsåret 2006/07 var det bara 10 procent som bedrev sina distansstudier på heltid. För övriga studenter som läser på campus är siffran 57 procent. Av dem som enbart läste kurser på distans var det något fler kvinnor än män som studerade på heltid.

Studenter som läser på distans är äldre än övriga studenter. Läsåret 2006/07 var 40 procent av distansstudenterna äldre än 34 år, jämfört med 18 procent för övriga studenter.

Redaktör: Carina Dahlberg