"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-10

Umeå universitet och PlymoVent i nytt utbildningssamarbete

NYHET Umeå universitet utlokaliserar delar av kursen Teknisk engelska som ingår i produktionsingenjörsprogrammet till PlymoVent World Training Center, Lycksele.

Media hälsas välkomna till produktionsfrukost den 16 december.

Tid: 16 december kl. 08.30–09.30
Plats: PlymoVent World Training Center PlymoVent AB, Sågvägen 19, Lycksele

Produktionsingenjörsprogrammet som ges av Tekniska högskolan vid Umeå universitet i Lycksele har tagits fram utifrån behov i producerande företag i samarbete mellan universitet näringsliv och samhälle, enligt arbetsmodellen Triple Helix.

Nu har ytterligare ett steg tagits för att föra akademi och näringsliv närmare varandra. Umeå universitet utlokaliserar delar av kursen Teknisk engelska, 5 poäng, som ingår i produktionsingenjörsprogrammet till PlymoVent World Training Center, PlymoVents internationella utbildningscentrum i Lycksele.

Produktionsingenjörsprogrammet omfattar 120 poäng, vilket motsvarar tre års studier och leder till en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik. Utbildningen har en särskild profilering mot produktionsteknik. Samverkansföretag inom tillverkningsindustrin har knutits till utbildningen och delar av utbildningen genomförs på dessa företag.

Utbildningen är en gemensam satsning av Lycksele kommun, Akademi Norr och Umeå universitet. Projektet stöds och dokumenteras av Samverkansdelegationen. Programmet har arton studenter varav fyra är kvinnor.

Läs mer om programmet på: www.produktionsingenjor.se

PlymoVent är ett av produktionsingenjörsprogrammets samverkansföretag. Våren 2004 invigdes PlymoVent World Training Center i Lycksele. Målgruppen för utbildningarna är internationella kunder och återförsäljare och man kalkylerar med 200 internationella deltagare per år, motsvarande 1000 utbildningsdagar. Årligen ges två grundutbildningar som ger deltagarna en certifiering och auktorisation som PlymoVent-specialister. Dessutom ges två specialistutbildningar per år som syftar till fördjupad kunskap inom speciella fackområden som t.ex. partikellära eller elektronisk styrning av systemen eller installationer i brandstationer.

PlymoVent utvecklar och tillverkar ett heltäckande produktprogram för luftrening och luftbehandling i alla typer av tillverkningsprocesser inom industrin och även för avgasfri miljö i brand- och räddningsstationer. I Sverige finns huvudkontor och tillverkning i Lycksele, samt försäljning i Malmö. Till koncernen hör även fem helägda dotterbolag i Frankrike, England, Tyskland, USA och Kanada.

Läs mer om företaget på: www.plymovent.se

Välkomna till produktionsfrukost!

...önskar Eva Wiberg, utbildningskonsulent Lycksele lärcentrum, Jan-Olof Karlsson, verksamhetschef Akademi Norr, och Anna Norberg, regionchef Umeå universitet i Lycksele.

Vid frukosten medverkar även Tony Norgren, platschef, PlymoVent AB, och Van Leavenworth, institutionen för moderna språk/engelska, Umeå universitet. 

Inbjudna:

Lorentz Andersson, landshövding i Västerbotten, Lilly Bäcklund, kommunalråd, Lycksele kommun, Kurt Fällman, rektor, Tannbergsskolan, Nina Hagfors, samverkande företag i Västerbottens inland, Företagarna Västerbotten, Kenny Jonsson, samverkansdelegationen, Pia Kristiansson, ALMI/Akademiker i företag, Christer Lindblom, rektor, Tannbergsskolan, Daniel Lindgren, Akademi Norr, Anders Lundin, Tekniska högskolan vid Umeå universitet, Per Lärkeryd, enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet, Sven Roosqvist, Lyan, Gunnar Sandström, Akademi Norr, Jan-Erik Sandberg, Teknikföretagen, region Norr, Ulf Ståhlbröst, Lycksele lärcentrum samt massmedia.

Utbildningens övriga samverkansföretag:

Assa Industri AB, Cranab AB, Hedlunda Industri AB, Indexator AB, Lycksele Plåtprodukter AB, PlymoVent AB, Samhall AB, SSC Trätrappor AB, TeXor AB, Vilhelmina Ingenjörsbyrå AB

Produktionsingenjörsstudenterna:

Bernt Andersson, Simon Andersson, Robert Axelsson, Joakim Blomberg, Sara Danielsson, Viktor Forsell, Pernilla Hanefjord, Jan Holmner, Caisa Johansson, Jonas Johansson, Robert Johansson, Liecelott Omma, André Norman, Patrik Martin, Mattias Persson, Stefan Rajala, Jonas Sandberg, Staffan Thander.

Kontaktpersoner:

Anna Norberg, Umeå universitet i Lycksele0950-162 72, 070-211 74 75
E-post: anna.norberg@adm.umu.se

Tony Norgren, platschef PlymoVent0950-576 700/23 770
E-post: tony.norgren@plymovent.se

Eva Wiberg, Lycksele Lärcentrum.0950-168 95, 070-206 25 09
E-post: eva.wiberg@lc.lycksele.se

Jan-Olof Karlsson, Akademi Norr0950-164 40, 070-55 00 475
E-post: jan-olof.karlsson@akademinorr.se

Redaktör: Carina Dahlberg