"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-16

Umeå universitet och Region Västerbotten fördjupar samarbetet

NYHET Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet och Kent Ehliasson, regiondirektör, Region Västerbotten, har undertecknat ett strategiskt partnerskapsavtal för att identifiera och lösa gemensamma samhällsutmaningar.

– Universitetet och regionen har många gemensamma utmaningar. Det här avtalet gör det möjligt att både fördjupa och bredda det samarbete vi har i dag till fler områden. Det bygger på organisationernas respektive styrkor och är av ömsesidig strategisk betydelse för vår region, vilket känns väldigt positivt, säger Hans Adolfsson.

Partnerskapsavtalet är utformat så att det kan omfatta flera av organisationernas ämnes- och/eller verksamhetsområden och det är styrt, stöttat och koordinerat på högsta ledningsnivå inom både Umeå universitet och Region Västerbotten. Det kan omfatta forskning, utbildning, innovation, kompetensförsörjning eller andra områden som parterna kommer överens om inom Umeå universitets vetenskapsområden.
Kent Ehliasson, regiondirektör vid Region Västerbotten, ser avtalet som en kraftsamling för att stärka regionen.

– Det här är samarbetsavtal som ger båda organisationerna ökade möjligheter att tillföra kompetens, samt höja kvaliteten i respektive organisation. Samtidigt kommer det att bidra till kompetensförsörjningen i hela regionen och det kommer att underlätta för nya samarbeten som olika verksamheter behöver utveckla, säger Kent Ehliasson, regiondirektör, Region Västerbotten.

De tematiska områden som initialt kommer att beröras av samarbetsavtalet är:

• Kompetensförsörjning inom bristyrken
• Arktis
• Smart specialisering
• Innovation/implementering av ny kunskap
• Medicinsk forskning och utbildning
• Universitetsstaden
• Forskningsinfrastruktur
• Digitalisering som utvecklingsverktyg
• Folkhälsoutveckling