"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-27

Umeå universitet och toppuniversitet i Kina analyserar miljögifter

NYHET Forskare vid Umeå universitet och Kinas högst rankade universitet ska ta reda på hur mycket miljögifter som släpps ut när hushållssopor förbränns i Kina och Mexiko.

Miljökemisten Jerker Fick kommer att besöka Kina för att på plats ta reda på hur hushållssopor förbränns på kinesiska bakgårdar. Sättet som soporna eldas på kommer sedan att återskapas i Umeå för att forskarna ska kunna studera hur de farliga miljögifterna bildas. Projektet är tvåårigt och är en del av FN:s miljöprogram. Målet är att kunna beräkna hur mycket miljögifter som småskalig sopförbränning släpper ut i Kina och Mexiko varje år.
– En tidigare nordamerikansk undersökning har visat att den här typen av sophantering kan vara en av de största källorna till organiska miljögifter, till exempel dioxiner i luften, berättar Jerker Fick.

Dioxiner är en grupp av svårnedbrytbara miljögifter som lagras i fett och anses vara några av de mest giftiga kemikalierna man känner till. I synnerhet rovdjur och andra arter högt upp i näringskedjorna kan utsättas för halter som är skadliga för hälsan. Ukrainas president Viktor Jusjtjenko blev förgiftad av den farligaste typen av dioxin, TCDD, för två år sedan.

Forskarna kommer att jämföra resultaten från Kina och Mexiko med undersökningar som redan är gjorda i Sverige och USA. Underlaget ska också kunna användas av andra länder för att de ska kunna beräkna utsläppsmängder. Från Kina medverkar forskare från Tsinghua universitet i Peking, Kinas högst rankade universitet. Några av dem kommer att förlägga sin forskning till Umeå universitet. Projektet finansieras med två miljoner kronor från SIDA och sker i samarbete med FN:s kemikalieavdelning UNEP Chemicals.

För mer information kontakta:

Jerker Fick, kemiska institutionen Telefon: 090-786 93 24
E-post: jerker.fick@chem.umu.se

eller

Stellan Marklund, kemiska institutionen Telefon: 090-786 57 15
E-post: stellan.marklund@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman