"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-03

Umeå universitet och Umeå kommun får 8,8 miljoner i föräldrastöd

NYHET Den viktigaste insatsen för god hälsa genom hela livet är en bra uppväxtmiljö. Det anser Statens folkhälsoinstitut, som nu beviljar 8,8 miljoner kronor till Umeå kommun och Umeå universitet för att stimulera utveckling och utvärdering av föräldrastöd i Umeåregionen.

I Umeå är flera forskare involverade i föräldrastödsprojektet, som går under namnet Familjepeppen. Ett viktigt program inom föräldrastödet är Vägledande samspel, ett hälsofrämjande program som främst riktar sig till föräldrar och omsorgspersoner som arbetar med barn.

Programmet tillämpas bland annat inom förskola, barnhälsovård och socialtjänst. Rickard Garvare är universitetslektor i kvalitetsteknik på Luleå tekniska universitet och är tillsammans med Annelli Ivarsson, barnläkare och docent på Umeå universitet, en av de forskare som arbetar med projektet.

– Vägledande samspel är ett program där personal utbildas för att utveckla sin förståelse för och dialog med barn. Vi studerar även förändrade arbetssätt hos personal som jobbar på exempelvis familjecentraler. Ibland kan det vara långt mellan tanke och handling och vårt arbete är att undersöka vad som blir till praxis och varför.

Projektet kommer att innebära kompetensutveckling för personalen, berättar Rickard Garvare, och målet med vår del av forskningsprojektet är att förstå hur arbetssätt inom barnomsorgsarbete kan förändras varaktigt.

– Vi genomför studier vid utbildningstillfällen med personalen. Sedan gör vi uppföljningar och tittar på vad som skapar genomgripande förändringar i personalens arbetssätt. Genom vårt arbete hoppas vi kunna bidra till att korta ner tiden från kunskap till verksamhet.

Redaktör: Alexander Rehnborg