"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-12

Umeå universitet och universitetet i Tromsö undertecknar samarbetsavtal

NYHET Avtalet förstärker de starka band som redan finns mellan de två universiteten, både inom forsknings- och utbildningsområdet.

– Universitet i Tromsö har flera starka forskningsområden som passar vår profil. Förutom läkemedelsforskning så finns det stora samarbetsmöjligheter när det gäller samisk forskning, klimat- och miljöforskning och annan forskning som rör det nordliga området och dess speciella betingelser. De är väldigt framstående inom telemedicin, ett område som kommer att få en allt större betydelse inom sjukvården, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

Ett exempel på framgångsrikt samarbete är inom bioprospektering, framförallt forskningen om att hitta nya antibiotika baserad på organismer från Ishavet. På utbildningssidan är det nyaste samarbetet det runt den planerade farmaciutbildningen vid Umeå universitet.

Avtalet som undertecknades av de båda rektorerna, Göran Sandberg och Jarle Aarbakke, rektor för universitetet i Tromsö, syftar till att höja kvalitén inom områdena forskning, utbildning och samverkan vid de båda universiteten.

– Umeå universitet har en struktur som liknar Universitetet i Tromsö och är därför en mycket viktig samarbetspartner. Båda universiteten startade också med ett uttalat syfte att höja utbildningsnivån i de nordliga områdena men har sedan utvecklats till forskningsuniversitet som i vissa områden tillhör den internationella toppen, konstaterar Jarle Aarbakke.

Samarbetet gör det också möjligt att söka gemensam finansiering för olika projekt vilket kan leda till ökade resurser för de både universiteten.

Upprinnelsen till samarbetsavtalet är det norsk-svenska toppmöte som Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre höll i Tromsö för tre år sedan med bland andra utrikesminister Carl Bildt och framstående representanter från näringsliv och akademi. Mötet slog fast att den nordliga regionen är ett framtidsområde inom forskning och utveckling inom en rad områden, inte minst när det gäller hur klimat- och miljöförändringarna påverkar naturresurser och i förlängningen näringsliv och industrin.

Samarbetsavtalet rör framför allt: •Utbyte av akademisk personal •Gemensamma forskningsprojekt, forskningsansökningar och ansökningar om finansiering •Deltagande i seminarier och konferenser •Utbyte av publikationer, läromedel och annan relevant information •Studentutbyte och samarbete runt gemensamma undervisningsupplägg •Utbyte av teknisk/administrativ personal
Avtalet gäller i fem år och kan sedan förlängas.

Pressbild

Kontaktperson: Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet
E-post: rektor@adm.umu.se
Mobil: 070-318 12 75

Redaktör: Carina Dahlberg