"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-08-04

Umeå universitet ökar antagningen till höstens utbildningar

NYHET Totalt 237 785 sökande har nu fått besked om att de är antagna till en högskoleutbildning i höst. Av 37 universitet och högskolor ökar 18 sin antagning i höst jämfört med höstterminen 2016, däribland Umeå universitet som ökar med fem procent.

– Det är glädjande att vi har så många sökande och antagna till höstens program och kurser. Det visar att Umeå universitet är mycket attraktivt bland studenterna, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) konstaterar att jämfört med urval 2 för höstterminen 2016 så ökar antalet antagna i urval 2 med enbart 352 antagna, från 237 433 höstterminen 2016 till 237 785 höstterminen 2017. Antalet behöriga sökande till hösten är 359 799, jämfört med 365 986 höstterminen 2016. Det är en minskning med 6 187 sökande, 1,7 procent.

Arton av Sveriges universitet och högskolor ökar dock sin antagning. För Umeå universitets del ökar antal antagna i urval 2 med 1 143 personer, det motsvarar en ökning på fem procent.

Bland de stora universiteten i Sverige står Umeå universitet tillsammans med Stockholms universitet för den största procentuella ökningen.

Se hela listan på UHR:s hemsida

Redaktör: Ingrid Söderbergh