"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-31

Umeå universitet ökar belysningen på campus

NYHET Umeå universitet har beslutat att snabbt investera i en ökad belysning på campus.– Det är ett led i våra åtgärder för att öka tryggheten på campus, säger rektor Göran Sandberg.

På kort sikt handlar det om att byta ut trasiga lampor, sätta upp starka strålkastare på väl valda platser, samt att glesa ur buskage på de viktigaste stråken på campus. På lång sikt ska universitetet ta hjälp av belysningsexpertis för att se över all belysning.

– Vi har redan gjort en del. Belysningen sågs över och förbättrades för tre år sedan i samråd med studentkårer och fastighetsägare. Det finns också en belysningsplan i fastighetsägarens förvaltningsplan vilket innebär att vi kommer att märka förändringar på sikt. Vi bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete där åtgärder vidtas utifrån de risker och hot som identifieras, säger tf säkerhetschef Marie Adsten, Umeå universitet.

Information om universitetets säkerhetsarbete kommer också att lämnas på det informationsmötet som hålls i Aula Nordica i dag kl. 16.00 med anledning av de överfall på kvinnor som skett i Umeå.

Kontaktperson: Marie Adsten Tel: 090- 786 55 51 070-754 55 51
E-post marie.adsten@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg