"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-24

Umeå universitet om HSV-kritiken mot vårdutbildningar: - Det är rätt att ställa särskilt höga k...

NYHET Högskoleverket varnar i en utvärdering 11 av landets 27 sjuksköterskeutbildningar samt tre av de sammanlagt nio programmen för utbildning av biomedicinska analytiker (BMA) för att få examensrätten indragen. Vid Umeå universitet berörs hela sjuksköterskeprogrammet samt BMA med inriktning mot fysiologi.

- Verkets granskningar är värdefulla och väsentliga för vårt arbete att öka kvaliteten i alla våra utbildningar. De brister man identifierat är allvarliga och måste givetvis åtgärdas, kommenterar prorektor Åsa Bergenheim. Vi har utan tvivel alla förutsättningar att ge sjuksköterskeutbildning och BMA-utbildning av mycket hög kvalitet – HSV lyfter också fram en hel del positiva aspekter – och vi kommer att göra allt vi kan för att komma tillrätta med de problem som finns.

Följande elva utbildningar vid Umeå universitet får godkänt i HSV:s utvärdering: Arbetsterapeuter, barnmorskor, biomedicinskt magisterprogram, logopeder, läkare, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, sjukhusfysiker, specialistsjuksköterskor, tandhygienister och tandtekniker.

Båda de utbildningar som får kritik tillhör de s.k. medellånga vårdutbildningar som Umeå universitet efterhand har övertagit från landstinget sedan 1997 och helt fick ansvaret för så sent som 2002.

- Det är en svår och tidskrävande uppgift att lotsa över de här programmen till en akademisk miljö, säger Medicinska fakultetens dekanus Bengt Järvholm. Det är ändå självklart att vi tar allvarligt på kritiken mot vår sjuksköterskeutbildning. Som verket skriver har vi goda förutsättningar för att bedriva utbildningen vid Umeå universitet och vi vill utnyttja dem ännu bättre. Utvärderarna ställer höga krav på oss och är otåliga – och de ska de också vara.

En ny utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet är beslutad och träder i kraft redan den 1 juli i år. Den är direkt inriktad på att avhjälpa flera de brister som HSV pekar på. Exempelvis kommer forskningsanknytningen att bli tydligare.

– Vi tar självklart också allvarligt på kritiken mot BMA-programmets kliniskt-fysiologiska inriktning, säger Bengt Järvholm, och ska se över den. Samtidigt konstaterar vi att kritiken avspeglar en mer allmän diskussion kring BMA-utbildningarna i landet.

BMA-programmet har två yrkesinriktade grenar – klinisk fysiologi och laboratoriemedicin – med sikte på områden som är helt olika i fråga om rutiner, arbetsmetoder och kunskapsinnehåll. Klinisk fysiologi handlar om att undersöka och mäta bl.a. hjärtats och lungornas funktion medan laboratoriemedicin är starkt inriktad på kemiska analyser. Det förs en fortlöpande diskussion om de båda yrkesområdena kan förenas inom samma utbildning. Frågan kompliceras emellertid av att biomedicinsk analyiker är ett legitmationsyrke, där yrkeskompetensen ytterst bestäms av Socialstyrelsen.

Den kliniskt-fysiologiska inriktningen i BMA-utbildningen vid Umeå universitet innehåller en djupgående specialisering i just klinisk fysiologi, vilket gör att de examinerade är högt efterfrågade på arbetsmarknaden. I specialiseringen ligger dock en risk för att laboratoriemedicinkompetensen blir lidande.

För mer information eller intervju kontakta gärna:
Bengt Järvholm, dekanus vid Medicinska fakulteten, tel. 090-785 22 41, mobiltel. 070-619 22 41, e-post bengt.jarvholm@envmed.umu.se

Åsa Bergenheim, prorektor vid Umeå universitet Mobiltel 0702-58 88 29 eller epost aasa.bergenheim@adm.umu.se

Redaktör: Hans Fällman