"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-21

Umeå universitet ordnar prov för utländska dietister

NYHET Snart ska dietister med examen från andra länder kunna genomgå ett prov för att få svensk yrkeslegitimation och därmed få arbeta i Sverige. Det är Umeå universitet som har fått uppdraget att som enda svenska lärosäte genomföra kunskapsproven för utländska dietister.

Foto: Malin Grönborg– Den som går till en dietiskt ska kunna känna sig helt trygg med att alla dietister som har svensk legitimation lever upp till samma kompetenskrav oavsett var i världen de har fått sin utbildning, säger Sandra Einarsson, programsamordnare på Institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet.

Provet för dietister med utbildning från andra länder ska bestå av både en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen kommer att kunna göras på distans, medan det praktiska provet ska genomföras på plats under två dagar vid Institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet.

Syftet med proven är att säkerställa att den sökande har både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som motsvarar kraven för svensk legitimation för dietister. Det första teoretiska provet planeras till april 2017 och i november samma år planeras det första praktiska provet att genomföras. Verksamheten sker på uppdrag av Socialstyrelsen.

Dietist är en person med akademisk utbildning och klinisk träning som bidrar till att vårda och förebygga nutritionsrelaterade tillstånd. Dietistens yrkeskunskap innefattar bland annat näringslära, fysiologi, näringsbehov, dietetik och samtalsmetodik.

Sedan 2006 utfärdar Socialstyrelsen yrkeslegitimation för dietister. Dietistprogrammet ges på tre orter i Sverige och omfattar 180 högskolepoäng, det vill säga tre års heltidsstudier. Uppdraget att ordna kunskapsprov för dietister med utländsk examen har enbart gått till Umeå universitet.
 

För mer information, kontakta gärna:
 

Cecilia OlssonPrefekt Institutionen för kostvetenskap090-786 64 85
E-post

Sandra EinarssonProgramsamordnare Institutionen för kostvetenskap090-786 95 27
E-post

Redaktör: Ola Nilsson